Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Възложени ОП - публични покани (от 01.10.2014 г.) / Извършване на одитна проверка на проект № BG051PO001-3.3.06-0040 “Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика“

   

финансиран по оперативна програмa “Развитие на човешките ресурси”

 

Срок за получаване на оферти - 18.06.2015 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 19.06.2015 г., 11.00 ч., каб. 220, Ректорат