Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Възложени ОП - публични покани (от 01.10.2014 г.) / Избор на изпълнител за отпечатване на 4 книжни тела (1 сборник и 3 броя монографии с научни статии и студии)“ по проект № BG051PO001-3.3.06-0012

   

Създаване и устойчиво развитие на нова институционална форма "докторантска академия по стопански и управленски науки" за образователна, квалификационна и научна реализация на докторанти и млади учени в СУ, с ръководител доц. д-р Александър Николов

Срок за получаване на оферти - 29.01.2015 г., до 17 ч.

Отваряне на оферти - 30.01.2015 г., 10:00 ч., Зала 1 - Ректорат на СУ

 

Покана изх. № 72-00-59/20.01.2015 г.

20.01.2015 г.

Документация

20.01.2015 г.

Примерни образци

20.01.2015 г.

Отговори на поставени въпроси изх. № 72-00-85/23.01.2015 г.

23.01.2015 г.

Протокол с вх. № 70.58-33/10.02.2015 г.

10.02.2015 г.

Договор № 80.09-11/26.02.2015 г. с "Дайрект Сървисис" ООД
13.08.2015 г.