Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Публични състезания

   

Дата: 16.03.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-61/16.03.2020г.
УИН номер на РОП:

Предмет: „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на асансьори, включително доставка на резервни части, в сградите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Дата: 27.02.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40-38/27.02.2020г.
УИН номер на РОП:

Предмет: „Доставка на строителни материали и свързани с тях изделия за текущата поддръжка на сградния фонд на Софийския университет „Св. Климент Охридски“”

 

Дата: 27.02.2020 г.
Идентификационен номер на СУ:
УИН номер на РОП:

Предмет: „Извънгаранционна поддръжка на климатична техника, монтирана в сградите на СУ „Св. Климент Охридски

 

Дата: 11.02.2020 г.
Идентификационен номер на СУ: РД 40- 27/ 11.02.2020 г.
УИН номер на РОП: 00640-2020-0004

Предмет: Извършване на пътно транспортни услуги за нуждите Софийски университет „Св. Климент Охридски“