Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Покани по рамкови споразумения (по реда на Глава десета, раздел I от ЗОП) / Рамково споразумение с предмет„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“

   

по 8 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Везни“;
Обособена позиция 2: „Бъркалки“;
Обособена позиция 3: „Уреди с нагряване и охлаждане“;
Обособена позиция 4: „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“;
Обособена позиция 5: „Оптически уреди“;
Обособена позиция 6: „Уреди за детекция и анализ“;

 

 • ПОКАНА 72-00-582/07.04.2021 г .
  Срок за подаване на офертите - 16.04.2021 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 19.04.2021 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

08.04.2021 г.

21.04.2021 г.

10.06.2021 г.

 • ПОКАНА 72-00-580/07.04.2021 г .
  Срок за подаване на офертите - 15.04.2021 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 16.04.2021 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

07.04.2021 г.

21.04.2021 г.

10.06.2021 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-406/15.03.2021 г .
  Срок за подаване на офертите - 29.03.2021 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 30.03.2021 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

15.03.2021 г.

08.04.2021 г.

17.05.2021 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-350/08.03.2021 г .
  Срок за подаване на офертите - 24.03.2021 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 25.03.2021 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

08.03.2021 г.

12.04.2021 г.

10.06.2021 г.

 • ПОКАНА 72-00-349/08.03.2021 г.
  Срок за подаване на офертите - 19.03.2021 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 22.03.2021 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

08.03.2021 г.

06.04.2021 г.

17.05.2021 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-221/ 08.02.2021 г.
  Срок за подаване на офертите - 19.02.2021 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 22.02.2021 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

09.02.2021 г.

12.03.2021 г.

12.05.2021 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-135/ 25.01.2021 г.
  Срок за подаване на офертите - 08.02.2021 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 09.02.2021 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

28.01.2021 г.

02.03.2021 г.

13.04.2021 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-69/ 14.01.2021 г.
  Срок за подаване на офертите - 27.01.2021 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 28.01.2021 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

15.01.2021 г.

04.02.2021 г.

19.03.2021 г.

 • ПОКАНА 72-00-2235/ 27.11.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 09.12.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 10.12.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

27.11.2020 г.

17.12.2020 г.

08.02.2021 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-2129/ 16.11.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 25.11.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 26.11.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

16.11.2020 г.

11.12.2020 г.

22.01.2021 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-2059/ 30.10.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 10.11.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 11.11.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

30.10.2020 г.

16.11.2020 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-1963/ 16.10.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 27.10.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 28.10.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

16.10.2020 г.

11.11.2020 г.

23.12.2020 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-1807/ 29.09.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 08.10.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 09.10.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

29.09.2020 г.

13.10.2020 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-1710/ 17.09.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 29.09.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 30.09.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

17.09.2020 г.

14.10.2020 г.

18.11.2020 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-1689/ 15.09.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 28.09.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 29.09.2020 г. от 14:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

15.09.2020 г.

08.10.2020 г.

18.11.2020 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-1496/ 12.08.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 24.08.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 25.08.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

12.08.2020 г.

28.08.2020 г.

29.09.2020 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-1051/ 18.06.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 29.06.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 30.06.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

18.06.2020 г.

14.07.2020 г.

14.07.2020 г.

11.09.2020 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-770/ 29.04.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 19.05.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 20.05.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

30.04.2020 г.

05.06.2020 г.

28.07.2020 г.

.

 • ПОКАНА 72-00-700/ 14.04.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 15.05.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 18.05.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

14.04.2020 г.

05.06.2020 г.

27.07.2020 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-234/ 11.02.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 24.02.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 25.02.2020 г. от 14:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

11.02.2020 г.

14.04.2020 г

30.06.2020 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-44/ 08.01.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 21.01.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 22.01.2020 г. от 14:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

08.01.2020 г.

11.02.2020 г

04.05.2020 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-2395/ 20.11.2019 г.
  Срок за подаване на офертите - 03.12.2019 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 04.12.2019 г. от 14:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

20.11.2019 г.

10.12.2019 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-2147/ 17.10.2019 г.
  Срок за подаване на офертите - 30.10.2019 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 31.10.2019 г. от 14:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

18.10.2019 г.

07.11.2019 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-1911/ 19.09.2019 г.
  Срок за подаване на офертите - 02.10.2019 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 03.10.2019 г. от 14:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

19.09.2019 г.

15.10.2019 г.

28.11.2019 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-1775/ 30.08.2019 г.
  Срок за подаване на офертите - 12.08.2019 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 13.08.2019 г. от 14:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

Нов Срок за подаване на оферти 19.09.2019 г. до 17:30 ч. РешениеРД 40-178/ 13.09.2019 г.

30.08.2019 г.

15.10.2019 г.

28.11.2019 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-1500/ 26.07.2019 г.
  Срок за подаване на офертите - 12.08.2019 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 13.08.2019 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

26.07.2019 г.

19.08.2019 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-994/ 28.05.2019 г.
  Срок за подаване на офертите - 10.06.2019 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 11.06.2019 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

28.05.2019 г.

14.06.2019 г.

04.09.2019 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-870/ 07.05.2019 г.
  Срок за подаване на офертите - 27.05.2019 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 28.05.2019 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

07.05.2019 г.

04.06.2019 г.

22.07.2019 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-646/ 29.03.2019 г.
  Срок за подаване на офертите - 10.04.2019 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 11.04.2019 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

29.03.2019 г.

16.04.2019 г.

13.05.2019 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-251/ 04.02.2019 г.
  Срок за подаване на офертите - 14.02.2019 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 15.02.2019 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

04.02.2019 г..

26.02.2019 г.

01.04.2019 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-2270/ 07.12.2018 г.
  Срок за подаване на офертите - 19.12.2018 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 20.12.2018 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

07.12.2018 г.

15.01.2019 г.

19.02.2019 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-1967/ 26.10.2018 г.
  Срок за подаване на офертите - 06.11.2018 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 07.11.2018 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

26.10.2018 г.

19.11.2018 г.

27.12.2018 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-1839/ 05.10.2018 г.
  Срок за подаване на офертите - 22.10.2018 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 23.10.2018 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

05.10.2018 г.

26.10.2018 г.

27.12.2018 г.

 

 

 • ПОКАНА 72-00-1624/ 17.08.2018 г.
  Срок за подаване на офертите - 29.08.2018 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 30.08.2018 г. от 14:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

17.08.2018 г.

14.09.2018 г.

27.12.2018 г.

 

 

 • ПОКАНА 72-00-1298/ 04.07.2018 г.
  Срок за подаване на офертите - 16.07.2018 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 17.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала 2, Ректорат

04.07.2018 г.

23.08.2018 г.

 

 

 • ПОКАНА 72-00-962/ 18.05.2018 г.
  Срок за подаване на офертите - 01.06.2018 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 04.06.2018 г. от 11:00 ч. в зала 1, Ректорат

18.05.2018 г.

20.08.2018 г.