Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Покани по рамкови споразумения (по реда на Глава десета, раздел I от ЗОП) / Рамково споразумение с предмет: Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски", по десет обособени позиции

   

1. Позиция: Настолни компютри

2. Позиция: Сървъри

3. Позиция: Преносими компютри

4. Позиция: Таблети

5. Позиция: Монитори и дисплеи

6. Позиция: Скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини

7. Позиция: Презентационна техника

8. Позиция: Фото и видеопродукти

9. Позиция: Мрежови устройства и мрежови компоненти; защита на електрозахранването

10. Позиция: Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване

 • ПОКАНА 72-00-2469/23.12.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 05.01.2021 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 06.01.2021 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат
 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация
 4. Приложение ЕЕДОП

Дата на публикуване 23.12.2020г.

 1. Протокол
 2. Доклад с Вх.№ 70-58-22/01.02.2021 г.
 3. Решение РД 40-22/01.02.2021 г.

Дата на публикуване 04.02.2021г.

 1. Договор 80-09-32/19.02.2021г.
 2. Договор 80-09-33/19.02.2021г.
 3. Обявление за Възложена поръчка с ID 1008798

Дата на публикуване 11.03.2021г.

 • ПОКАНА 72-00-2361/10.12.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 21.12.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 22.12.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат
 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация
 4. Приложение ЕЕДОП

Дата на публикуване 26.11.2020г.

 1. Протокол
 2. Доклад с Вх.№ 70-58-10/08.01.2021 г.
 3. Решение РД 40-6/08.01.2021 г.

Дата на публикуване 08.01.2021г.

 • ПОКАНА 72-00-2215/ 26.11.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 07.12.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 08.12.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат
 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация
 4. Приложение ЕЕДОП

Дата на публикуване 26.11.2020г.

 1. Протокол
 2. Доклад с Вх.№ 70-58-166/ 18.12.2020 г.
 3. Решение РД 40-297/18.12.2020 г.

Дата на публикуване 21.12.2020г.

 1. Договор 80-09-9/20.01.2021г.
 2. Обявление за Възложена поръчка с ID 1005532

Дата на публикуване 29.01.2021г.

 • ПОКАНА 72-00-2169/ 19.11.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 02.12.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 03.12.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат
 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация
 4. Приложение ЕЕДОП

Дата на публикуване 19.11.2020г.

 1. Протокол
 2. Доклад с Вх.№ 70-58-153/ 07.12.2020 г.
 3. Решение РД- 40-284/07.12.2020 г.

Дата на публикуване 07.12.2020г.

 1. Договор 80-09-10/20.01.2021г.
 2. Договор 80-09-11/20.01.2021г.
 3. Обявление за Възложена поръчка с ID 1005531

Дата на публикуване 29.01.2021г.

 • ПОКАНА 72-00-2029/ 27.10.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 09.11.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 10.11.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат
 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация
 4. Приложение ЕЕДОП

Дата на публикуване 27.10.2020г.

 1. Протокол
 2. Доклад с Вх.№ 70-58-152/ 03.12.2020 г.
 3. Решение РД- 40-281/03.12.2020 г.

Дата на публикуване 11.11.2020г.

 1. Договор 80-09-23/10.02.2021г.
 2. Обявление за Възложена поръчка с ID 1007819

Дата на публикуване 05.03.2021г.

 

 • ПОКАНА 72-00-1905/ 09.10.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 21.10.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 22.10.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат
 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация
 4. Приложение ЕЕДОП

Дата на публикуване 09.10.2020г.

 1. Протокол
 2. Доклад с Вх.№ 70-58-139/ 09.11.2020 г.
 3. Решение РД- 40-262/ 09.11.2020 г.

Дата на публикуване 11.11.2020г.

 1. Договор 80-09-232/08.12.2020г.
 2. Договор 80-09-233/08.12.2020г.
 3. Договор 80-09-234/08.12.2020г.
 4. Договор 80-09-235/08.12.2020г.
 5. Договор 80-09-241/11.12.2020г.
 6. Обявление за Възложена поръчка с ID 1002658

Дата на публикуване 23.12.2020г.

 • ПОКАНА 72-00-1665/ 14.09.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 28.09.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 29.09.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат
 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация
 4. Приложение ЕЕДОП

Дата на публикуване 14.09.2020г.

 1. Протокол
 2. Доклад с Вх.№ 70-58-124/ 09.10.2020 г.
 3. Решение РД- 40-235/ 09.10.2020 г.

Дата на публикуване 09.10.2020г.

 1. Договор 80-09-204/05.11.2020г.
 2. Договор 80-09-205/05.11.2020г.
 3. Договор 80-09-206/05.11.2020г.
 4. Договор 80-09-207/05.11.2020г.
 5. Договор 80-09-208/05.11.2020г.
 6. Обявление за Възложена поръчка с ID 999403

Дата на публикуване 16.11.2020г.

 

 • ПОКАНА 72-00-1591/ 31.08.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 14.09.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 15.09.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат
 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация
 4. Приложение ЕЕДОП

Дата на публикуване 31.08.2020г.

 1. Протокол
 2. Доклад с Вх.№ 70-58-114/ 18.09.2020 г.
 3. Решение РД- 40-220/ 14.08.2020 г.

Дата на публикуване 18.09.2020г.

 1. Договор 80-09-194/09.10.2020г.
 2. Договор 80-09-196/14.10.2020г.
 3. Договор 80-09-200/21.10.2020г.
 4. Обявление за възложена поръчка с ID998137

Дата на публикуване 30.10.2020г.

 • ПОКАНА 72-00-1351/ 22.07.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 04.08.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 05.08.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат
 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация
 4. Приложение ЕЕДОП

Дата на публикуване 22.07.2020г.

 1. Протокол
 2. Доклад с Вх.№ 70-58-100/ 14.08.2020 г.
 3. Решение РД- 40-201/ 14.08.2020 г.

Дата на публикуване 14.08.2020г.

 1. Договор 80-09-176/11.09.2020г.
 2. Договор 80-09-177/11.09.2020г.
 3. Договор 80-09-178/11.09.2020г.
 4. Договор 80-09-179/11.09.2020г.
 5. Договор 80-09-185/17.09.2020г.
 6. Обявление за възложена поръчка с ID994576

Дата на публикуване 23.09.2020г.

 • ПОКАНА 72-00-1201/ 06.07.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 17.07.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 20.07.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат
 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация
 4. Приложение ЕЕДОП

Дата на публикуване 07.07.2020г.

 1. Протокол
 2. Доклад с Вх.№ 70-58-97/27.07.2020 г.
 3. Решение РД- 40-190/27.07.2020 г.

Дата на публикуване 30.07.2020г.

 1. Договор 80-09-162/31.08.2020г.
 2. Договор 80-09-163/31.08.2020 г.
 3. Обявление за Възложена поръчка с ID 993441

Дата на публикуване 11.09.2020г.

 • ПОКАНА 72-00-1162/ 02.07.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 14.07.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 15.07.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат
 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация
 4. Приложение ЕЕДОП

Дата на публикуване 02.07.2020г.

 1. Протокол
 2. Доклад с Вх.№ 70-58-93/24.07.2020 г.
 3. Решение РД- 40-185/ 24.07.2020 г.

Дата на публикуване 24.07.2020г.

Решение РД- 40-198/ 12.08.2020 г. за изменение на Решение № РД 40 - 185/ 24.07.2020 г. на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в частта му за определяне на изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника“ за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“, по 10 обособени позиции, за Обособена позиция № 10: „Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване ”.

Дата на публикуване 12.08.2020г.

 1. Договор 80-09-145/25.08.2020г.
 2. Договор 80-09-160/28.08.2020г.
 3. Договор 80-09-161/28.08.2020г.
 4. Договор 80-09-166/02.09.2020г.
 5. Договор 80-09-180/11.09.2020г.
 6. Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване 18.09.2020г.

 

 • ПОКАНА 72-00-804/ 11.05.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 28.05.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 29.05.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат
 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация
 4. Приложение ЕЕДОП

Дата на публикуване 12.05.2020г.

 1. Протокол
 2. Доклад с Вх.№ 70-58-74/22.06.2020 г.
 3. Решение РД- 40-150/ 22.06.2020 г.

Дата на публикуване 22.06.2020г.

 1. Договор №80-09-116/23.07.2020г. по обособена позиция 3
 2. Договор №80-09-117/23.07.2020г. по обособена позиция 8
 3. Договор №80-09-118/23.07.2020г. по обособена позиция 5
 4. Договор №80-09-119/23.07.2020г. по обособена позиция 10
 5. договор №80-09-125/30.07.2020г. по обособена позиция 6

Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване 04.08.2020г

Допълнително споразумение с № РД 80-09-126/21.07.2020г.

Обявление за изменение на договор

Дата на публикуване 21.09.2020г

 

 • ПОКАНА 72-00-346/ 13.02.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 25.02.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 26.02.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат
 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация
 4. Приложение ЕЕДОП

Дата на публикуване 13.02.2020г.

 1. Протокол
 2. Доклад с Вх.№ 70-58-43/ 31.03.2020 г.
 3. Решение РД- 40-70/ 31.03.2020 г.

Дата на публикуване 31.03.2020г.

 1. Договор №80-09-60/15.05.2020г.
 2. Договор №80-09-61/15.05.2020г.
 3. Договор №80-09-62/15.05.2020г.
 4. Обявление за Възложена поръчка

Дата на публикуване 05.06.2020г.

 

 • ПОКАНА 72-00-34/ 07.01.2020 г.
  Срок за подаване на офертите - 17.01.2020 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 20.01.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат
 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация
 4. Приложение ЕЕДОП

Дата на публикуване 08.01.2020г.

 1. Протокол
 2. Доклад с Вх.№ 70-58-21/27.01.2020 г.
 3. Решение РД- 40-15/27.01.2020 г.

Дата на публикуване 27.01.2020г.

 1. Договор №80-09-32/20.02.2020г. по Обособена позиция №3
 2. Договор №80-09-33/20.02.2020г. по Обособена позиция №8
 3. Договор №80-09-34/20.02.2020г. по Обособена позиция №9

Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване 26.02.2020г.

 

 • ПОКАНА 72-00-2471/ 02.12.2019 г.
  Срок за подаване на офертите - 11.12.2019 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 12.12.2019 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат
 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация
 4. Приложение ЕЕДОП

Дата на публикуване: 02.12.2019г.

 1. Протокол
 2. Доклад с Вх.№ 70-58-132/ 19.12.2019 г.
 3. Решение РД- 40-248/ 19.12.2019 г.

Дата на публикуване 19.12.2019г.

 1. Договор №80-09-13/20.01.2020г. по Обособена позиция №1
 2. Договор №80-09-14/20.01.2020г. по Обособена позиция №3
 3. Договор №80-09-15/20.01.2020г. по Обособена позиция №8
 4. Договор №80-09-16/20.01.2020г. по Обособена позиция №10

Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване 24.01.2020г.

 

 • ПОКАНА 72-00-2381/ 19.11.2019 г.
  Срок за подаване на офертите - 02.12.2019 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 03.12.2019 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат
 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация
 4. Приложение ЕЕДОП

Дата на публикуване: 19.11.2019г.

 1. Протокол
 2. Доклад с Вх.№ 70-58-145/06.12.2019 г.
 3. Решение РД- 40-234/ 06.12.2019 г.

Дата на публикуване 06.12.2019г.

 1. Договор №80-09-8/08.01.2020г. по Обособена позиция №1

Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване 14.01.2020г.

 

 • ПОКАНА 72-00-2239/ 29.10.2019 г.
  Срок за подаване на офертите - 12.11.2019 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 13.11.2019 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат
 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация
 4. Приложение ЕЕДОП

Дата на публикуване: 30.10.2019г.

 1. Протокол
 2. Доклад с Вх.№ 70-58-135/ 20.11.2019 г.
 3. Решение РД- 40-224/ 20.11.2019 г.

Дата на публикуване 21.11.2019г.

 1. Договор №80-09-205/13.12.2019г. по Обособена позиция №7
 2. Договор №80-09-208/19.12.2019г. по Обособена позиция №9

Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване 10.01.2020г.

 

 • ПОКАНА 72-00-1952/ 27.09.2019 г.
  Срок за подаване на офертите - 09.10.2019 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 10.10.2019 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат
 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация
 4. Приложение ЕЕДОП

Дата на публикуване: 27.09.2019г.

 1. Протокол
 2. Доклад с Вх.№ 70-58-134/ 19.11.2019 г.
 3. Решение РД- 40-222/ 19.11.2019 г.

Дата на публикуване 20.11.2019г.

 1. Договор №80-09-209/19.12.2019г. по Обособена позиция №7

Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване 10.01.2020г.

 

 • ПОКАНА 72-00-1912/ 19.09.2019 г.
  Срок за подаване на офертите - 07.10.2019 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 08.10.2019 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат
 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация
 4. Приложение ЕЕДОП

Дата на публикуване: 19.09.2019г.

 1. Протокол
 2. Доклад с Вх.№ 70-58-113/ 11.10.2019 г.
 3. Решение РД- 40-202/ 11.10.2019 г.

Дата на публикуване 11.10.2019г.

 1. Договор №80-09-167/05.11.2019г. по Обособена позиция №2
 2. Договор №80-09-168/05.11.2019г. по Обособена позиция №3
 3. Договор №80-09-166/05.11.2019г. по Обособена позиция №5
 4. Договор №80-09-175/08.11.2019г. по Обособена позиция №6

Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване 12.11.2019г.

 

 • ПОКАНА 72-00-1723/ 27.08.2019 г.
  Срок за подаване на офертите - 12.09.2019 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 13.09.2019 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат
 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация
 4. Приложение ЕЕДОП

Дата на публикуване: 27.08.2019г.

 1. Протокол
 2. Доклад с Вх.№ 70-58-107/ 27.09.2019 г.
 3. Решение РД- 40-189/ 27.09.2019 г.

Дата на публикуване 27.09.2019г.

 • ПОКАНА 72-00-1469/ 22.07.2019 г.
  Срок за подаване на офертите - 02.08.2019 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 05.08.2019 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат
 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация
 4. Приложение ЕЕДОП

Дата на публикуване: 22.07.2019г.

 1. Протокол
 2. Доклад с Вх.№ 70-58-92/ 19.08.2019 г.
 3. Решение РД- 40-146/ 19.08.2019 г.

Дата на публикуване 20.08.2019г.

Дата на публикуване: 04.10.2019г.

 

 • ПОКАНА 72-00-1224/ 20.06.2019 г.
  Срок за подаване на офертите - 03.07.2019 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 04.07.2019 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

Нов Срок за подаване на оферти 18.07.2019 г. до 17:30 ч. Решение РД- 40-113/ 08.07.2019 г.

 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация

Дата на публикуване: 20.06.2019г.

 1. Протокол
 2. Доклад с Вх.№ 70-58-87/ 25.07.2019 г.
 3. Решение РД- 40-125/ 25.07.2019 г.

Дата на публикуване 25.07.2019г.

 1. Договор № 80-09-120/ 09.08.2019 г. със "Специализирани бизнес системи" АД
 2. Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване 16.08.2019г.

 

 • ПОКАНА 72-00-1005/ 29.05.2019 г.
  Срок за подаване на офертите - 13.06.2019 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 14.06.2019 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат
 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация
 4. Приложение ЕЕДОП

Дата на публикуване: 29.05.2019г.

 1. Протокол №1
 2. Протокол №2
 3. Доклад с Вх.№ 70-58-81/16.07.2019г.
 4. Решение РД 40-118/16.04.2019г.

Дата на публикуване: 16.07.2019г.

Дата на публикуване: 03.09.2019г.

 

 • ПОКАНА 72-00-443/ 05.03.2019 г.
  Срок за подаване на офертите - 15.03.2019 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 18.03.2019 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат
 1. Образци на документи
 2. Проект на договор
 3. Техническа спецификация
 4. Приложение ЕЕДОП

Дата на публикуване: 05.03.2019г.

 1. Протокол №1
 2. Протокол №2
 3. Доклад с Вх.№ 70-58-38/15.04.2019г.
 4. Решение РД 40-59/15.04.2019г.

Дата на публикуване: 15.04.2019г.

 1. Решение РД 40-88/05.06.2019г.

Дата на публикуване: 05.06.2019г.

 1. Обявление за Възложена поръчка

Дата на публикуване: 24.06.2019г.