Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Образователни дейности“

   
Началник отдел
„Образователни дейности
АЛБЕНА ГРИГОРОВА
стая 227
тел. 987 34 88, 9308 444
agrigorova@admin.uni-sofia.bg

Сектор "Прием на студенти"

 

Информационeн център на СУ – дясно

факс 946 02 55

АНТОАНЕТА БЕЧЕВА - Ръководител сектор
тел. 9308 544
becheva@admin.uni-sofia.bg

д-р ЕМИЛИЯ ЦАНКОВА – преместване на студенти
тел. 9308 400
tsankovaem@admin.uni-sofia.bg

ДЕНИЦА НИКОЛОВА – прием на студенти в ОКС “бакалавър”
тел. 9308 400
nikolova@admin.uni-sofia.bg

БОРЯНА ЗАХАРИЕВА - прием на студенти в ОКС “бакалавър” и прием за нова специалност
тел. 9308 400
bzaharieva@admin.uni-sofia.bg

ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА – прием на чуждестранни студенти
тел. 9308 522
vivanova@admin.uni-sofia.bg

БОРЯНА ВАНЕВА - инспектор, и. д. признаване на висше образование, придобито в чужбина
тел. 9308 522
bvaneva@admin.uni-sofia.bg

АННИК ТЕОДОСИЕВА - инспектор, признаване на висше образование, придобито в чужбина
тел. 9308 522
ateodosieva@admin.uni-sofia.bg

Сектор "Учебен"

стая 228

studdep@admin.uni-sofia.bg

РУМЕН СТАНКОВ - Ръководител сектор
тел. 9308 434
rgstankov@admin.uni-sofia.bg

ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА - акредитация, учебни зали, практическо обучение
тел. 9308 466
vkostadinova@admin.uni-sofia.bg

ЛИДИЯ ЛЮБЕНОВА - учебни планове на специалности
тел. 9308 466
lidialub@admin.uni-sofia.bg

КАТЯ ТРЕНДАФИЛОВА - натовареност на преподавателите
тел. 9308 434
ktrendafilova@admin.uni-sofia.bg

Сектор "Студенти"

стая 239
тел. 9882 271, 9308 500

МАРИЯ ГУРЕВА - Ръководител сектор
macha@admin.uni-sofia.bg

ЛЮДМИЛА КРЪСТЕВА - обработка на дипломи и холограмни стикери
тел. 9308 511
ldkrusteva@admin.uni-sofia.bg

СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА - инспектор студенти
sgeorgieva@admin.uni-sofia.bg

ГЕРГАНА БЕЛЧЕВА – инспектор студенти
gbelcheva@admin.uni-sofia.bg

МИХАЕЛА ЦВЕТАНОВА - сканиране на дипломи
тел. 9308 511
mtsvetanova@admin.uni-sofia.bg

АСЯ КОЛАРОВА - калиграф
тел. 9308 583
askolarova@admin.uni-sofia.bg

 

 

Инспекторите от сектор „Студенти” реално обхващат цялостната работа със студентите – администриране на учебния процес, организация и регулиране на извънучебните дейности, свързани с обслужването на студентите.

 

Факултет Инспектор Адрес, кабинет Телефони

1

 

 

 

Факултет по науки за образованието и изкуствата

 

 

Валентина Едуард

ул. “Шипченски проход” № 69 А,
отдел “Студенти”

 

9706 237
Ася Йорданова 9706 243
Весела Манолова 9706 244
Албена Димитрова 9706 244
2 Физически факултет Цветанка Василева бул. “Джеймс Баучер” № 5 А,
отдел “Студенти”
8161 872

3

 

Факултет по химия и фармация Радка Поптолева бул. “Джеймс Баучер” №1,
отдел “Студенти”
8161 358
Здравка Тошева 8161 660

4

 

 

Стопански
факултет
Бистра Иванова бул. “Цариградско шосе” №125, бл. 3, отдел “Студенти” 873 99 41
Лилия Димитрова 873 83 10
Недялка Милева 873 83 10
5 Богословски факултет Ивайло Начев площад “Св. Неделя” №19, отдел “Студенти” 9890 115
6 Факултет по математика информатика Михаела Дилова бул. “Джеймс Баучер” № 5,
отдел “Студенти”

 

8161 542

 

 

Ваня Манова
Румяна Цанкова
Ирен Ватева
7 Биологически факултет Динка Наумова бул. “Драган Цанков”№ 8,
отдел “Студенти”
8167 330
Румяна Иванова 8167 206
Анелия Тончева 8167 356
8 Геолого-
географски факултет
Даниела Анчева Ректорат, каб. 268,
отдел “Студенти”
9308 384
Ирина Московска 9308 271
9 Факултет по педагогика Светлана Илиева Ректорат, каб. 212,
отдел “Студенти”
9308 526
Веселинка Ралева

10

 

Юридически факултет

 

 

Пенка Агова

 

Ректорат, каб. 238,
отдел “Студенти”

 

 

9308 521

Дочка Нотева
Елена Лесова
Маринела Гулачка

11

 

 

Факултет по класически и нови филологии Гергана Зашева Ректорат, каб. 211,
отдел “Студенти”
9308 525
Ливия Робертович
Мария Тодорина бул. “Тодор Александров” № 79
/Център по източни езици и култури/, отдел “Студенти”
8293 783
Тина Атанасова
12

Факултет по славянски филологии

 

Веселина Босева Ректорат, каб. 215,
отдел “Студенти”

 

9308 520

 

Анна Драганова
13 Исторически факултет Камелия Янакиева Ректорат, каб. 24,
отдел “Студенти”
9308 523
Нина Христова

14

 

 

Философски факултет

 

 

Людмила Петрова Ректорат, каб. 46,
отдел “Студенти”
9308 542
Валя Козарска
Айредин Мехмедов
15 Факултет по журалистика и масова комуникация Елена Петрова ул. “Московска” № 49,
/до паметника В. Левски/,
отдел “Студенти”
9308 487
Таня Димитрова
Мариела Николова 9308 409
Христиана Владова
16 Медицински факултет Боряна Стоянова ул. “Козяк” № 1,
отдел “Студенти”
9607 417
Мария Мешалова
Нонка Минева
Мария Палешникова 9607 414