Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Факултет по химия и фармация / Химия и информатика

   

Форма на обучение: Редовно

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити

 

Оценка от дипломата за средно образование3

І. С коефициент 3:
1. Изпит по химия
2. ДЗИ1 по химия и опазване на околната среда
3. Изпит по математика
4. ДЗИ1 по математика
5. Изпит по физика
6. ДЗИ1 по физика и астрономия
7. ДЗИ1 по информатика
8. ДЗИ1 по информационни технологии
9. Изпит по биология
10. ДЗИ1 по биология и здравно образование
ИЛИ
ІІ. С коефициент 2,5:
11. ДЗИ по български език и литература
ИЛИ
ІІІ. ДЗИ2 с коефициент 2:
12. Химия и опазване на околната среда
13. Математика
14. Физика и астрономия
15. Информационни технологии
16. Биология и здравно образование
+ Химия

Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.