Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Прием за учебната 2020-2021 г.

   

На вниманието на всички кандидат-докторанти!

Във връзка с удължаване на срока на обявената извънредна епидемична обстановка и заповед на Ректора № РД 19-343/16.09.2020 г., с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), информираме следното:

1. Приемането на документи за участие в кандидатдокторантския конкурс по държавна поръчка и срещу заплащане е в обявения срок от 01.09.2020 г. до 31.10.2020 г. (Държавен вестник, брой 67 от 28 юли 2020 г.). Към документите не се прилагат оригиналите на дипломите с приложенията за придобита ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". Прилагат се само копия.

2. До 31.10.2020 г. документите ще се подават чрез пощенски служби на адрес:

Софийски университет „Свети Климент Охридски“
за сектор „Докторанти“
Бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София, 1504

Документите се подават в стая № 114 – Деловодство.

3. До 31.10.2020 г. заплащането на таксата за участие в кандидатдокторантските конкурси ще се извършва само по банков път.

 

Приемът на документи на кандидат-докторанти се извършва ежегодно в изпълнение на решение на Министерския съвет и с индивидуално заплащане на обучението в сектор „Докторанти”.

Обявата е публикувана в Държавен вестник, брой 67 от 28 юли 2020 г.