Начало / Новини / Новини и събития / Студентска научноприложна сесия ,,Светът на лузофонията“ в Деня на Португалска филология във ФКНФ

   
Студентска научноприложна сесия ,,Светът на лузофонията“ в Деня на Португалска филология във ФКНФ

Студентската научноприложна сесия ,,Светът на лузофонията“ бе част от първото издание на Деня на Португалска филология, организиран от Катедрата по португалистика и лузофонски изследвания и Научноизследователска катедра „Жозе Сарамаго“ при ФКНФ. В сесията участваха студенти от всички курсове на специалността, които представиха своите разработки и постижения по различните дисциплини, в които се обучават по време на следването си.

Събитието беше открито от ръководителя на Катедрата по португалистика и лузофонски изследвания проф. д-р Яна Андреева, която изрази задоволството на преподавателския екип на Португалска филология от това, че студентите доказват с тази сесия задълбочения си интерес към важни актуални и исторически теми от света на лузофонията.

1-2

Проф. Андреева посочи, че това е най-добрата реклама за успешността на обучението в специалността и изрази надежда, че научноприложната студентска сесия ще се превърне в традиция. Тя изрази благодарност към всички студенти, които представят свои доклади, към гл. ас. д-р Десислава Тимчева за организационната работа по подготовката на сесията, към преподавателите и студентите от специалността за подкрепящото им присъствие.

1-3

Иванина Янчева, студентка от трети курс Португалска филология, представи доклад, посветен на историческите връзки между Португалия и Макао, с фокус върху откриването на азиатската територия, нейното последващо развитие и търговските ѝ връзки с Португалия. Виктор Тодоров от втори курс избра да разкаже за първите исторически контакти на португалците с Далечния Изток и по-специално с Япония, а сред най-любопитните моменти от презентацията му бяха представянето на фигурите на първите португалци в Япония, на данните за португалското културно и езиково влияние върху различни аспекти от живота на японците и японския език, както и на проникването в португалския на лексика от японския език, просъществувала и в съвременния говорим език.

1-4

Интереса си към Бразилия и към варианта на португалския език, който се говори там, разкри чрез презентацията си Таня Мавродиева от втори курс, която представи фонетичните особености на „кариока“ – португалския език в Рио де Жанейро.

1-5

Петя Алексиева от четвърти курс изнесе доклад, посветен на един от най-значимите португалски романи от епохата на Романтизма, а именно ,,Едно английско семейство“ от Жулио Диниш. Като контекстуализира произведението в социокултурната ситуация на португалския XIX в., тя представи анализ на различните компоненти на диегезисния свят на романа и открои водещите му теми. Докладът на Ана Грънчарова от първи курс очерта развитието на творчеството на световноизвестния бразилски фотограф Себащиао Салгадо, като открои най-важните му фотографски проекти, посветени на хуманитарните каузи и на опазването на околната среда.

1-1

Последният доклад, изнесен от Симона Кръстева от първи курс, бе посветен на ролята на гастрономията в португалската традиционна култура и по-специално на португалските традиции в сладкарството, съхранили вековни рецепти, с които Португалия е прочута и по света.

1-6