Начало / Новини / Новини и събития / Стопанският факултет вече е пълноправен член на EFMD Global

   
Стопанският факултет вече е пълноправен член на EFMD Global

На 3 юни 2024 г. Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ стана пълноправен член на Европейската фондация за развитие на мениджмънта (European Foundation for Management Development EFMD). Членството е официално потвърдено от ресорната комисия на EFMD. Пълноправното членство в EFMD Global бе одобрено от Общото събрание на организацията на 10 юни 2024 г. в Болоня, Италия, където за първи път от името на факултета участва и деканът доц. д-р Атанас Георгиев.

Европейската фондация за развитие на мениджмънта (EFMD) e основана през 1972 г. Мрежата от бизнес училища и корпорации е посветена на повишаване нивото на образованието в областта на мениджмънта. Организацията разполага с мрежа от 30 000 професионалисти по мениджмънт от научните среди и бизнеса. Така EFMD предоставя уникални възможности за обмен на информация и изследвания, както и за широки дебати за най-добрите практики в сферата на управленското образованите.

1-1000031245

Новото отличие на Стопанския факултет ще предложи на студентите продуктивно учебно изживяване и по-добри кариерни възможности. EFMD е призната глобално като акредитиращ орган за бизнес училища и програми на бизнес училища чрез стандартите на EQUIS – EFMD Quality Improvement System. Приоритет на EFMD е да подкрепя своите членове, да улеснява обмена на добри практики и да предоставя среда за развитие и растеж. Така, заедно с акцента върху образователните стандарти за мениджмънт образование, ЕFMD събира компании и академични институции, улеснявайки връзките и обмена на данни между тях.

1-EFMD ENG

С официалното членство на Стопанския факултет в EFMD студентите, завършилите факултета, както и преподавателският и административен екип, ще получат безплатен достъп до широк спектър от възможности за обучение, професионално развитие и богата мрежа от нови полезни контакти. EFMD също така организира виртуални изложения и форуми, представящи работни места за докторанти в областта на бизнес мениджмънта, достъп до публикации, международни проекти, различни системи за акредитация и сертификация, награди за писане на казуси и докторски изследвания.

1-FEBA-SU

Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” е първото международно акредитирано висше училище по бизнес в България от AMBA. За момента факултетът е единственият член на мрежата на AACSB и първото бизнес училище, присъединило се към GBSN. Стопанският факултет също така членува в инициативата PRME и в Глобалния договор на ООН, както и в регионални европейски мрежи за бизнес образование. Международните партньори на Стопанския факултет за акредитация и сертифициране включват ACCA, ICAEW, CFA Institute и Международната агенция за атомна енергия, а в мрежата на факултета от корпоративни и институционални партньори са водещи публични, неправителствени и бизнес организации. С новото членство в European Foundation for Management Development (EFMD) Стопанският факултет утвърждава мисията си да даде достъп на студентите до богати възможности за развитие на международно ниво, както и да привлича чуждестранни студенти и учени в България.