Начало / Новини / Новини и събития / Стопанският факултет и Физическият факултет представиха нова ядрена магистратура в АЕЦ „Козлодуй“

   
Стопанският факултет и Физическият факултет представиха нова ядрена магистратура в АЕЦ „Козлодуй“

На 12 януари 2024 г. екип от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ представи новата магистърска програма на английски език „Nuclear Technologies, Management, and Innovations” пред ръководството на АЕЦ „Козлодуй“, както и пред мениджъри и служители на дружеството и на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ на площадката на централата.

Деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев, деканът на Физическия факултет проф. дфзн Георги Райновски и координаторът на новата програма доц. д-р Пламен Петков (ФзФ), както и зам.-деканът на Стопанския факултет с ресор „Устойчиво развитие, подкрепа и ангажираност“ доц. д-р Марина Стефанова се срещнаха с изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй“ Валентин Николов и с представители на неговия екип, а след това бе проведена и среща в Информационния център на централата.

snimka1

До 31 януари 2024 г. кандидатите за новата двугодишна магистърска програма с предстояща акредитация от Международната агенция за атомна енергия (IAEA) могат да подадат онлайн документи на адрес https://feba.kmk.uni-sofia.bg/. Екипът, подготвил новата програма, включва декана на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев, декана на Физическия факултет проф. дфзн Георги Райновски и доц. д-р Пламен Петков от Катедра „Обща физика“ във Физическия факултет, както и редица щатни и хонорувани преподаватели – международно утвърдени практици в съответните области на познание.

snimka2

Програмата е в задочен модулен формат изцяло на английски език, с продължителност 4 семестъра, в направление 3.7 „Администрация и управление“ и е подходяща както за професионалисти от техническите, така и за завършили други специалности. Предстои и официално посещение за финализиране на процедура по акредитация от страна на Международната агенция за атомна енергия (IAEA) в рамките на инициативата International Nuclear Management Academy (INMA). Програмите, включени в инициативата INMA, са насочени към настоящи и бъдещи мениджъри, работещи в сектора на ядрената енергетика, както и за неенергийни приложения. INMA е част от дейностите по управление на ядрените знания към Департамента по ядрена енергия на МААЕ.

snimka3

Новата програма е инициирана от екип от Стопанския факултет и от Физическия факултет на Софийския университет и е резултат от няколкогодишна подготовка, включваща предварителни посещения от страна на МААЕ в Софийския университет, в Агенцията за ядрено регулиране и в гр. Козлодуй. Стартът на новата програма съвпада и с 60-годишнината от съществуването на Физическия факултет като самостоятелно звено в Алма матер, както и с отбелязването на 135 години върхово обучение по физика в най-старото висше училище в България.

Повече информация за програмата можете да видите тук.