Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет се изкачва с 200 места в Impact Rankings 2024

   
Софийският университет се изкачва с 200 места в Impact Rankings 2024

В публикуваната на 12 юни 2024 г. класация на Impact Rankings 2024 на Times Higher Education (THE) Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е класиран на 401-600 място от 1963 университета в света. Алма матер участва за шеста поредна година в класацията и подобрява с 200 места позицията си спрямо 2023 година, когато бяха класирани 1591 университета.

Рейтингът оценява постиженията на университетите в изпълнение на глобалните цели на ООН за устойчиво развитие. Софийският университет е класиран в единадесет от седемнадесет цели, като значително подобрява класирането си независимо от увеличения брой участници. Методологията на класацията използва внимателно проверени индикатори, които предоставят изчерпателно и балансирано сравнение на четири обширни области: научни изследвания, управление на ресурси, обхват и преподаване.

Класирането на Софийския университет в отделните направления е следното: 101-200 SDG 7 Достъпна и чиста енергия (Affordable and Clean Energy); 101-200 SDG 13 Климатични промени (Climate action), 201-300 16 Правосъдие и институции (Peace, Justice and Strong Institutions); 301-400 SDG 5 Равенство между половете (Gender Equality, 301-400 11 Устойчиви градове и общности (Sustainable cities and communities), 301-400 SDG 14 Подводен живот – опазване на водните ресурси (Life below water), 301-400 15 Живот на земята – опазване на биоразнообразието (Life of land); 401-600 SDG 4 Качествено образование (Quality education); 8 Достоен труд и икономически растеж (Decent Work and Economic Growth); 801-1000 SDG 3 Здравословен живот и стимулиране на благосъстоянието (Good Health and Wellbeing). 401-600 SDG 17 Партньорство за устойчиво развитие (Partnership for the Goals).