Начало / Новини / Новини и събития / Седмица, посветена на Световния ден на околната среда, в Центъра по компетентност Clean & Circle

   
Седмица, посветена на Световния ден на околната среда, в Центъра по компетентност Clean & Circle

През 2024 г. Световният ден на околната среда, който се отбелязва на 5 юни, преминава под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration”. По този повод Центърът по компетентност Clean & Circle посвети седмица на околната среда, изпъстрена с важни събития.

На 4 юни се проведе заключително събитие за представяне на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, в което Центъра по компетентност Clean & Circle посрещна представители от Европейската комисия и от бизнеса в България. Учени, докторанти и студенти направиха демонстрация на научната апаратура в новите лаборатории в новопостроената сграда на центъра. Координаторът на Центъра по компетентност Clean & Circle проф. Яна Топалова представи постиженията на центъра, сред които освен постигнатите научни резултати - 170 научни статии, защитени патенти, модели и технологии, се открояваха и изпълнените 68 договора с бизнеса.

Снимка 1

Центърът по компетентност Clean & Circle предоставя изключително големи възможности по отношение на обвързването на наука с бизнес, развитие на нови чисти технологии и оптимизиране на съществуващи такива в оборудвани с най-нова апаратура лаборатории в разпределената и централизирана инфраструктура. В тази връзка в панела за чисти технологии беше поканен и асоциирания партньор на Центъра по компетентност Clean & Circle – „Софийска вода“ АД (част от „Веолия“) с представител Весела Стефанова (мениджър на Лабораторен изпитвателен комплекс), за да разкаже за въведената в съвместна индикаторна технология за ранна диагностика на вируса на КОВИД в отпадъчни води.

Снимка 2

На 5 юни събитията, посветени на Световния ден на околната среда продължиха с представяне на еко-биопредприемачески проекти от студентите от специалност „Биомениджмънт и устойчиво развитие“. Бакалаврите представиха своите идеи за бизнес с чисти технологии, свързани с изграждане на площадки за компостиране, инсталации за биогаз, със съответните системи за управление. В същия ден бакалаври от специалност „Екология и опазване на околната среда“ представиха своите проекти за иновативни пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води на различни градове от България.

Снимка 3
Снимка 6
Снимка 8