Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по английски език и по физика продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2024/2025 г.

   
С изпити по английски език и по физика продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2024/2025 г.

В 9.00 часа в 272 аудитория в Ректората на Софийския университет започна изпитът по английски език, за явяване на който са подали заявления 796 кандидат-студенти. Кандидат-студент изтегли вариант № 2 в присъствието на заместник-ректора проф. Мадлен Данова. Председател на изпитната комисия е доц. Божил Христов.

Проф. Данова и доц. Христов приветстваха с добре дошли всички кандидати, пожелаха им да ги посрещнат на 1 октомври като студенти на най-стария и престижен университет в България и ги посъветваха да бъдат спокойни, за да покажат по най-добрия възможен начин знанията, които са натрупали, а днешният изпит да бъде първият от поредица изпити в университета.

1-1

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит по английски език, са: Философия; Психология; Социология; Политология; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); Английска филология; Испанска филология; Португалска филология; Скандинавистика; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Южна, Източна и Югоизточна Азия; Африканистика (на английски език); Химия и английски език; Биология и английски език; Регионално развитие и политика; География и английски език; Начална училищна педагогика и чужд език.

2-2

С успешно положени изпити по география и по английски език кандидат-студентите могат да кандидатстват за специалностите „Туризъм“ и „Климатични промени и управление (на английски език)“.

В 14.30 часа в 292 аудитория в Ректората започна конкурсният изпит по физика, за който са се записали 56 кандидати.

Кандидат-студент изтегли тема № 2 по която ще пишат явилите се на днешния изпит.

С успешно взет изпит по физика може да се кандидатства в следните специалности: „Библиотечно-информационни науки“; Публични информационни системи“; „Физика“; „Инженерна физика“; „Ядрена техника и ядрена енергетика“; „Физика и математика“; „Астрофизика, метеорология и геофизика“; „Физика и информатика“; „Медицинска физика“; „Комуникации и физична електроника“; „Квантова и космическа теоретична физика“; „Фотоника и лазерна физика“; „Оптометрия“; „Квантова физика и физика на ядрото и елементарните частици (обучение на английски език)“; „Компютърно инженерство“; „Учител по природни науки в основна степен на образованието“; „Химия“; „Химия и английски език“; „Химия и информатика“; „Екохимия“; „Компютърна химия“; „Ядрена химия“; „Инженерна химия и съвременни материали“; „Геология“; „Геология и проучване на природни ресурси“.