Начало / Новини / Новини и събития / Ректорът на Бухарския държавен университет бе удостоен с Почетен знак на ректора на Софийския университет

   
Ректорът на Бухарския държавен университет бе удостоен с Почетен знак на ректора на Софийския университет

Ректорът на Алма матер проф. д-р Георги Вълчев удостои ректора на Бухарския държавен университет, Узбекистан, проф. дин Обиджон Хамидов с Почетен знак на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за заслуги за установяване и развитие на академичното сътрудничество между двата университета.

Проф. Вълчев го призова да приеме този знак на признание от Софийския университет към всичко, което е направил той в лично качество и колегията на целия университет за развитието на взаимните отношения между двете институции.

Проф. дин Обиджон Хамидов благодари за оказаната чест и посочи, че да получи такова отличие от Софийския университет за него е много вълнуващ момент. Той благодари на проф. Анастас Герджиков, проф. Мадлен Данова и на Виолета Добичина за усилията им да създадат двустранната магистърска програма „Foreign Language (English), Literature, Mass Media“. Проф. дин Обиджон Хамидов изтъкна, че вече има завършили програмата, а в момента се обучават 19 студенти. Бухарският държавен университет има голям опит в преподаването на чужди филологии, изтъкна ректорът и изрази надежда, че това ще допринесе за взаимните ползотворни отношения.

4

Ректорът на Бухарския държавен университет е на посещение у нас заедно с декана на Аграрния факултет и съветника на ректора д–р Олим Рахимов, 11 преподаватели от Филологическия факултет и 11 студенти от съвместната магистърска програма между двата университета.

1

Сътрудничеството на Софийския университет с Бухарския държавен университет се осъществява на базата на сключен Меморандум за сътрудничество от 8 юли 2020 г. с продължителност с още 5 години. На основата на Меморандума чрез Факултета за класически и нови филологии е подписано допълнително споразумение за организиране и провеждане за двустранна магистърска програма „Foreign Language (English), Literature, Mass Media“ с ръководител проф. д–р Мадлен Данова от 2020/2021 учебна година. Два випуска абсолвенти вече получиха дипломи на Софийския университет и на Бухарския държавен университет.

2

През годините на основата на Меморандума се водят преговори за разширяване на сътрудничеството със следните факултети на Софийския университет: Факултет по класически и нови филологии, Биологическия факултет, Геолого-географския факултет с помощта и координацията на Научно–образователния център „ал–Фараби“ в Софийския университет с директор Виолета Добичина.

9

За периода от 2020 година до днес за активното сътрудничество с Бухарския държавен университет имат изключителни заслуги ректора проф. дин Хамидов, зам.-ректора доц. Аброр Жураев, д–р Олим Рахимов, съветник на ректора и декан на Аграрния факултет и доц. Феруза Хажиева – ръководител на съвместната магистратура от узбекска страна.