Начало / Новини / Новини и събития / На 13 юни 2024 г. започва регистрацията за класиране на кандидат-студентите за учебната 2024/2025 година

   
На 13 юни 2024 г. започва регистрацията за класиране на кандидат-студентите за учебната 2024/2025 година

Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg .

Достъпът до електронния портал изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща.

Кандидат-студентите се регистрират за класирането в срок от 8.30 ч. на 13 юни до 17.00 ч. на 3 юли 2024 г. Таксата за участие в класирането е 30.00 лева.

Документите за участие в класиране са:

1. Заявление за кандидатстване, попълнено в електронната система, като се изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронна поща (кандидат-студенти, участвали в конкурсни изпити, не е необходимо да правят нова начална регистрация).

2. Сканирано копие на дипломата за завършено средно образование.

2.1. Завършилите небългарски училища представят сканирано копие на удостоверението за завършено средно образование, издадено от МОН или от Регионалното управление на образованието по местоживеене, съдържащо преизчислените по шестобалната система оценки по отделните предмети.

3. Платена такса за участие в класирането.

За успешно завършена регистрация се счита такава, при която на кандидата е генериран входящ кандидатстудентски номер. Регистрацията се счита за валидна и се добива право за участие в класиране след одобрение на направения от кандидата запис с прикачени документи и получен входящ номер на регистрацията.

Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за обучение със средства от държавния бюджет за издръжка на обучението и за обучение срещу заплащане, както и за редовна и задочна форма, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на необходимите условия за класиране.

Не се правят промени и допълнения във вече валидиран кандидатстудентски запис с получено одобрение на документите и генериран входящ номер.

Не се приемат документи, изпратени по пощата.

Първият етап на класирането се извършва на 11 юли 2024 г. Вторият и окончателен етап на класиране се извършва на 23 юли 2024 г.

Най-често задавани въпроси