Начало / Новини / Новини и събития / Магистърска програма „Превод“ с английски и френски език към ФКНФ – за четвърти път член на ЕМТ

   
Магистърска програма „Превод“ с английски и френски език към ФКНФ – за четвърти път член на ЕМТ

На 5 юни 2024 г. Европейската комисия оповести резултатите от четвъртия кръг на кандидатстване за членство в престижната мрежа на европейски магистърски програми по превод ЕМТ. Магистърска програма „Превод“ с английски и френски език към Катедрата по англицистика и американистика и Катедрата по романистика на Факултета по класически и нови филологии за четвърти пореден път получи членство в мрежата и право да носи знака за качество ЕМТ.

С това Софийският университет „Св. Климент Охридски“ се нарежда сред 89 европейски университета, удостоени със знака за качество ЕМТ за предлаганото от тях висококачествено и съобразено с пазарните нужди обучение по превод в ОКС „магистър“.

Мрежата ЕМТ заедно с Европейския знак за качество ЕМТ е дългосрочен партньорски проект между Европейската комисия и академични институции от ЕС, които предлагат магистърски програми по превод. Нейната основна цел е сътрудничество за повишаване на качеството на обучението по превод в подкрепа на успешното включване на младите специалисти по превод на пазара на труда. Чрез обучението на професионалисти по превод в тясно сътрудничество с представители на езиковата индустрия дългосрочната ѝ цел е да укрепи и издигне статуса на самата професия преводач в Европейския съюз. Партньорството с Генерална дирекция „Писмени преводи“ към ЕК и с всички университети в мрежата открива широк спектър от възможности за обучения, стажове, обмен на добри практики, компетентности и ресурси, съвместни научни и практически проекти. Членството в ЕМТ и притежаването на знака за качество ЕМТ е обусловено от строга процедура за подбор и е за срок от пет години, като за всеки следващ период се кандидатства отново на общо основание.

 

 

1-200

 

Магистърската програма „Превод“ към Катедрата по англицистика и американистика и Катедрата по романистика на ФКНФ е успешен пример за междукатедрена програма в Софийския университет. От 2007 г. насам тя се радва на постоянен успех. Програмата постоянно актуализира учебното си съдържание в съответствие с най-новите развития и тенденции на пазара на езикови услуги, привлича професионалисти от сектора като лектори в специализирани курсове, насърчава развитието и научните изследвания на своите преподаватели и осигурява на своите студенти богати възможности за разнообразни стажове и успешна професионална реализация. МП „Превод“ членува в мрежата ЕМТ без прекъсване от първия кръг на подбор на членове за мрежата от 2009 г. Днес програмата за четвърти път потвърди високото качество на обучението, което предлага в съответствие с Рамката на компетентностите на професионалния преводач на ЕМТ.

 

Повече за МП „Превод“ можете да научите тук: www.mp-prevod-su.com