Начало / Новини / Новини и събития / Галерия „Алма матер“ представя изложбата „ХАРТИЯ ОРНАМЕНТИ ФРАГМЕНТИ“

   
Галерия „Алма матер“ представя изложбата „ХАРТИЯ ОРНАМЕНТИ ФРАГМЕНТИ“

От 4 декември 2023 г. галерия „Алма матер“ представя изложбата „ХАРТИЯ ОРНАМЕНТИ ФРАГМЕНТИ“ с автор Красимира Любенова Дренска.

В присъствието на преподаватели и студенти от Софийския университет и множество гости експозицията откри доц. Милена Блажиева, ръководител на катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

1-1

Доц. Милена Блажиева открива изложбата

Изложбата съдържа избрани произведения, създадени в периода 2016 – 2023 г. Селекцията е организирана в три основни раздела, съобразно преобладаващата техника на създаване: рециклирана хартия, смесени техники, с живописни и колажни елементи и компютърно генерирана графика. Фокусът в изложбата е хартията, която за авторката е най-подходящата възможност за изразяване на творчески идеи. Хартията се превръща в многопластов символ на смислово съдържание и функционира не само като основен градивен материал и пластичен носител, но и като произведение сама по себе си. В този контекст орнаментите, нарисувани, отпечатани или вградени в нея, се превръщат в личния визуален език на авторката.

1-5
1-6

От серията „Място за молитва“ и от серията „Парчета сътворение“, Красимира Л. Дренска

Фрагментите, които в някои случаи са „парчета“ несполучливи творчески опити, а в други – своеобразни модули с поливалентен характер, оформят единната композиция в произведенията. Така връзката хартия – орнаменти – фрагменти отразява по най-пълноценен начин творческите опити на Красимира Л. Дренска до този момент.

1-2

Красимира Л. Дренска пред свои творби

Д-р Красимира Л. Дренска е главен асистент по декоративни изкуства и комбинаторика към катедра „Визуални изкуства“ във Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Творческите и изследователските ѝ търсения са свързани с историята и символиката на орнамента, хартиеното изкуство, технологията на изработване на ръчна хартия от рециклирани хартиени продукти. Като художник се изявява в областта на хартиеното изкуство, декоративната живопис и дигитално генерираната графика. Участва в множество международни и национални изложби и има няколко самостоятелни изяви. Нейни работи са притежание на обществени и частни колекции в страната и чужбина. Тя е член на Съюза на българските художници от 2016 г., а от 2021 – на Сдружение „Изкуство в действие“.

1-4

Изложбата продължава до 13 декември 2023 г. включително.

1-3