Начало / Новини / Новини и събития / Факултетът по славянски филологии откри свой Кариерен център

   
Факултетът по славянски филологии откри свой Кариерен център

В 148 аудитория в Ректората в присъствието на заместник-ректора проф. д.ик.н Соня Милева, заместник-декана на Факултета по славянски филологии доц. д-р Ани Бурова, преподаватели и студенти бе открит Кариерен център към факултета.

В поздрава си към присъстващите проф. Соня Милева заяви, че съществена част от дейността на университета освен обучението, научноизследователската дейност, културната и обществено значимата дейност е и кариерното развитие.

Смея да твърдя, че това е нещо, което е неразривна част, свързано е с обучението и израстването, с подготовката на нашите кадри. Плавен преход от студентската скамейка, подпомагане в кариерното развитие, създаване на алумни общност, която впоследствие е един от най-важните играчи в подпомагането на следващите поколения и изграждането на устойчива професионална общност“, каза проф. Милева и допълни, че Факултетът по славянски филологии винаги е отделял специално внимание на кариерното развитие и денят е специален с това, че всъщност официално се формализира учредяването на един такъв Кариерен център.

14

По думите й по един регулиран начин той ще подпомага всички дейности, свързани с така наречения календар на кариерни събития, форуми, посещения на базови обекти, връзката с училищата и всичко онова, което подпомага и позволява студентите да се ориентират още в процеса на учене в своя професионален път и да бъдат подпомагани да се реализират най-пълноценно.

Проф. Милева увери студентите, че ректорското ръководство ще подпомага с каквото може дейността на центъра и пожела успех на Кариерния център на факултета.

Доц. Ани Бурова изрази задоволството си от създаването на Кариерния център към Факултета по славянски филологии и акцентира върху нуждата от неговото развитие. Тя благодари за подкрепата на ректорското ръководство, както и на Надя Стоянова от сектор „Кариерно развитие“ на Софийския университет.

12

Доц. Бурова очерта накратко функциите на Кариерния център – да осъществява връзката между факултета и работодателите, както и връзка с бъдещите студенти на факултета.

Тя обърна внимание на професионалната реализация на филолозите, говори и за непрекъснато променящите се изискванията на отделните професии и възникващите нови.

Доц. Бурова допълни, че една от целите на центъра е и да привлича лектори от различни области, които да разяснят на студентите професионалните възможности и да надграждат знанието, което факултетът им дава. Тя благодари на колегите си гл. ас. Кристиян Янев и хон. ас. Недялко Желев, които се ангажират с работата на центъра.

11

Оперативният ръководител на Кариерния център към Факултета по славянски филологии гл. ас. Кристиян Янев представи пред присъстващите плана за развитие на центъра и основните му цели.

16

Събитието продължи с практическо обучение от Надя Стоянова за подготовка на документи за кандидатстване за работа и подготовка за интервю.

Репортаж на Телевизия "Алма Матер":