Начало / Новини / Новини и събития / Академичен дебат на тема „Фигури на аза и природна среда в епохата на Просвещението“

   
Академичен дебат на тема „Фигури на аза и природна среда в епохата на Просвещението“

На 2 ноември 2023 г. в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе академичен дебат на тема „Фигури на аза и природна среда в епохата на Просвещението“. Събитието се организира от Катедрата по романистика (Факултет по класически и нови филологии) и Катедрата по история на философията (Философски факултет).

Проф. Жан-Люк Гише от Университета „Жул Верн“ във Франция изнесе лекция на тема „Фигури на аза в литературата и философията на XVIII век“. Той бе представен от проф. Ирена Кръстева от Факултета по класически и нови филологии като изтъкнат специалист по френска литература и история на идеите. Изследователските му интереси са съсредоточени върху „дългия“ XVIII век и взаимодействието човек – животно – природна среда от Просвещението до наши дни.

1-02.11.23_1

Поставените в лекцията на проф. Жан-Люк Гише проблеми бяха подети и доразвити от дискутантите проф. Стилиян Йотов и доц. Васил Видински от Философски факултет. Последва оживена дискусия с преподаватели и студенти от специалностите „Философия“ и „Френска филология“.