Начало / Новини / Календар / Уебинар по нумизматика 2020 по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ"

Онлайн на: https://tinyurl.com/y79k4xxo

На 23 май 2020 г. от 11.00 часа с трета лекция продължава уебинарът по нумизматика, организиран и провеждан от изследователи от Исторически факултет на Софийския университет в изпълнение на научната програма по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ".

Д-р Тома Фоше ще изнесе лекция на темата „ Монетосеченето на Птолемеите в Египет". (in English)

Уебинарът се провежда в рамките на изследователска разработка на тема „Култ и религия в Древна Тракия" с ръководител проф. дин Диляна Ботева и екип млади изследователи от Исторически факултет.

За участие се регистрирайте на адрес: https://tinyurl.com/y79k4xxo

Password: nrBnJATA329 (67265282 from phones and video systems)

Онлайн платформа, в която се провежда уебинара Cisco Webex

Повече за уебинара >>>

Повече за проект BG05M2OP001-1.001-0001 >>>

Faucher 23.05