Начало / Новини / Календар / Уебинар по нумизматика 2020 по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

Онлайн на: https://tinyurl.com/yc8l7oh7

На 16 май 2020 г. от 17.00 часа с втора лекция продължава уебинарът по нумизматика, организиран и провеждан от изследователи от Исторически факултет на Софийския университет в изпълнение на научната програма по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Проф. д-р Франсоа де Калатай ще изнесе лекция на темата „Защо монетната иконография е специална: общи коментари с референтни примери от тракийски монетосечения“.

Уебинарът се провежда в рамките на изследователска разработка на тема „Култ и религия в Древна Тракия“ с ръководител проф. д-р Диляна Ботева и екип млади изследователи от Историческия факултет.

За участие се регистрирайте на адрес: https://tinyurl.com/yc8l7oh7

Password: psFsTmYV835 (77378698 from phones and video systems)

Flyer de Callatay 16.05а

 

Онлайн платформа, в която се провежда уебинара

Cisco Webex

Повече за уебинара >>>

Повече за проект BG05M2OP001-1.001-0001 >>>