Начало / Новини / Календар / Покана за среща с ЕГ от НAOA за програмната акредитация на ПН 3.5 Обществени комуникации и информационни науки със студенти и докторанти

Аула магна, ФЖМК, ул. "Московска" №49

Покана за среща с Експертната група от Националната агенция за оценяване и акредитация по процедура за програмна акредитация на професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки на Софийския университет „Св. Климент Охридски” със студенти от различни курсове и специалности в ОКС „бакалавър” и „магистър” и ОНС „доктор”.