Начало / Новини / Календар / Национален фестивал „Идеите, които променят света”

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, кампус Изток, бул. Цариградско шосе 125, 4 блок (на Философски факултет)

На 2 юни 2024 г. Националният университетски център за творчество и иновации към СУ „Свети Климент Охридски“ (НУЦТИ) и Фондация „Еврика“ обявяват Национален фестивал „Идеите, които променят света”.

Събитието се провежда с цел да се популяризира идеята за учениците и децата като иноватори и творци, както и за популяризиране на идеята за откривателството в училище.

 

Инициативата се води от идеята за единството на творческия процес и личностното развитие на всяко човешко същество. Събитието ще подкрепи и стимулира нагласите и работата за творчество и иновации у учениците и децата.

Във фестивалната програма ще бъдат представени и отличени ученически и детски идеи и проекти за решаване на реални проблеми по нов, нетрадиционен начин, както и представяния на най-важните открития, изобретения, проектирания, които са в основата на развитието на науката и технологиите, хуманитарните и социалните науки, изкуствата и спорта, социалните дейности (политика, икономика, забавления и т.н.).

Допустими участници: Във фестивала могат да участват всички деца и ученици от предучилищен, начален, прогимназиален, първи и втори гимназиален етап. Допускат се индивидуални и екипни разработки.

Начин на представяне на идеите: есе или друг словесен начин, презентация, демонстрация или драматизация.

Срок за подаване на заявки за участие: 10.05.2024 г. Предложенията се приемат онлайн на: https://lablap.typeform.com/festival?typeform-source=www.google.com

Всички получени заявки ще бъдат разгледани от комисия по подбор. Организаторите ще уведомят авторите на предложенията, дали са допуснати до участие във фестивала, по електронен път в срок до 15.05.2024 г.

ФЕСТИВАЛ ПОКАНА_online