Начало / Новини / Календар / Изпит по физика за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

На 15 юни 2024 г. от 14.30 ч. в Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще се проведе изпит по физика за кандидат-студенти.

Конкурсният изпит по физика е с продължителност 4 часа и се състои от тест и една задача върху материали по физика за средните общообразователни училища.

Задачата има за цел да се провери умението на кандидатите да прилагат знанията си за решаване на конкретен физически проблем.
Тестът е съставен от 20 въпроса, обхващащи всички дялове на физиката. Целта е проверка на познаването на физичните величини и закони.
При провеждане на изпита се допуска използването на калкулатори. Не се разрешава ползването на електронни бележници, портативни компютри и калкулаторите към мобилните апарати.

За повече информация: тук