Начало / Новини / Календар / IX Международен конгрес по психология

Онлайн

На 13 и 14 ноември 2020 г. ще се проведе IX Международен конгрес по психология . Организатор на събитието е Дружеството на психолозите в Република Бългания. Съорганизатор и домакин на конгреса е Софийският университет „Св. Климент Охридски“.

В конгреса са заявили участие 231 психолози със 175 научни доклада. Заявка за научни форуми – work shops, кръгли маси, демонстрации – са дали 11 водещи специалисти.

Конгресът има за цел да привлече представители на всички сфери на психологията: професионалисти във ведомства и институции, преподаватели в академични звена, университети и НПО, научни работници, частно практикуващи специалисти, студенти, обучаващи се във всички степени на психологичното образование. Със свои научни разработки ще се представят психолози от всички български университети, където се изучава психология, от Института по психология на МВР, Военното училище „Георги Сава Раковски”, Академията на МВР, гости от Великобритания и Русия.

Заради епидемологичната обстановка в България, конгресът се провежда online.