Начало / Новини / Архив / Архив - Студенти / Конкурс за именни стипендии на фондация ЕВРИКА

   
фондация ЕВРИКА
България, София 1000, п. к. 615, бул "Патриарх Евтимий" 1
Evrika
EVRIKA Foundation
P.O.Box 615, 1 Patriarch Evtimii Blvd, 1000 Sofia, Bulgaria

 

За седма поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно в 10 области:

  1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
  2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
  3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
  4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
  5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
  6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
  7. Инженерни науки в областта на електрониката, автома­тиза­цията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
  8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
  9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
  10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Стремейки се постоянно да подобрява своята работа за подпомагане и развитие на талантливите млади българи и тяхната реализация в услуга на българския бизнес, Фондация ”Еврика” организира и през тази година конкурс за стипендията на БАИТ в размер на 2 000лв. годишно за студенти по специалности в областта на информатиката и компютърните технологии.

Право на кандидатстване за кандидатстване за стипендиите на Фондация "ЕВРИКА" и за специалната стипендия на БАИТ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2009/2010 година.

За по-подробно запознаване, Ви прилагаме:

- Основните правила за отпускане на стипендии на студенти и ученици;
- Статут на специалните именни стипендии на Фондация "ЕВРИКА";
- Регистрационен формуляр за кандидатстващите студенти.

Кандидатите за стипендията трябва да подадат или изпратят във Фондация "ЕВРИКА" от 01.09.2009 г. до 15.10.2009 г. следните документи:

1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация "ЕВРИКА" и Формуляр по образец /може да се изтегли от сайта – www.evrika.org/;

2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2009/2010 година;

3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;

4. Есе на тема”Младият специалист на бъдещето” / до 3 страници /.

За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org и в www.evrika.org /актуално/.