Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Международна конференция и кръгла маса на тема: „Иновации в мениджмънта: предизвикателства и перспективи“

   
Международна конференция и кръгла маса на тема: „Иновации в мениджмънта: предизвикателства и перспективи“

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе международна конференция и кръгла маса на тема: „Иновации в мениджмънта: предизвикателства и перспективи“.

Събитието е организирано от Стопанския факултет на Софийския университет, Френско-германския център за приложни изследвания по икономика и управление, Алумни Клуб, Университета Версай-Сен-Кентен-ан-Ивлин, Висшия институт по мениджмънт, LAREQUOI, катедра ЮНЕСКО по мениджмънт в иновациите, предприемачеството и промените в страните от Изтока, Катедра Жан Моне ad personam „Идентичности и култури в Европа“, Университета за приложни науки Анхалт, Френския институт в България.

Колоквиумът "Мениджърски иновации - залози и перспективи" на Френско-германския център по икономика и управление бе открит от посланика на Република Франция Ксавие Лапер дьо Кабан. Той заяви, че иновацията заема централно място в европейските политики, особено след Лисабонския процес. „Тогава Европейският съюз трябваше да засили своята международна конкурентоспособност чрез изграждането на „Европа на знанието”. Така иновацията стана задължително изискване, държавните органи въведоха целенасочени политики за стимулиране в тази насока, и се разви научното производство“.

konf_1

Посланикът заяви още, че в този контекст, организациите, (предприятия, администрации, НПО) са заложили на иновациите, за да повишат своята конкурентоспособност, рентабилност, стоки или услуги. Той уточни, че след продуктовите и процесни иновации и иновациите в стратегически аспект, сега в центъра на многобройни проучвания са мениджърските иновации, които някои изследователи дори сочат като единствените, които днес могат да осигурят дългосрочни конкурентни предимства. „В публичния и нестопанския сектор, където през изминалите години се извършиха дълбоки промени, опитите за реформи идващи „отгоре” показаха ограничените си възможности. Според някои автори така наречените публични мениджъри трябва да се разглеждат като водещи фактори за въвеждането на новаторски подходи и на креативни инициативи в процесите на управление, способни да допринесат за справяне с настоящите и бъдещи предизвикателства“, добави още френският посланик.

Според Ксавие Лапер дьо Кабан все още рядко се осъществяват международни проучвания и липсва достатъчен всеобхватен поглед върху начина на разпространение, особено на европейско ниво, на мениджърските иновации.

konf_2

„Настоящият колоквиум си поставя за цел наред с разглеждането на проблематиката относно мениджърските иновации, чиито концептуални рамки вече са по-ясно очертани, да се представят анализи за въведените в различните страни механизми за ускоряване на тяхното развитие и разпространение. А също така и да постави въпроса за създаването на условия за внедряване на подходящи мениджърски иновации в публичния и нетърговския сектор.“

Френският посланик очерта схематично две категории мениджърски иновации: първите могат да бъдат специфични, например за подобряване на един от аспектите на управлението (управление на човешки ресурси, маркетинг, контрол, логистика, информационни системи, организация и т.н.), и често пъти са резултат от технологична иновация или са внесени от друго дисциплинарно поле; вторите са от трансфер от една област на управлението в друга (бизнес проектът като начин на реорганизация, използван за да засили участието на служителите). И в двата случая става дума за адаптиране на външна иновация към някоя от областите на управлението.

Посланикът подчерта, че формата на разпространение на иновацията също не е без значение за нейното приемане и схващане от организацията и че една от трудностите при внедряването на мениджърските иновации в публичните администрации често се дължи на чувството на служителите за налагане на мерки отгоре.

Да се определи като цел внедряването на мениджърски иновации, означава по подразбиране да се повдигне въпросът за напредъка в различните видове организации на труда. За голям брой частни мениджъри и някои ръководители на публични служби напредъкът не е самоцел и можем да се запитаме дали мениджърските иновации могат реално да позволят на организациите да извлекат повече печалба чрез други видове методи на работа и по-голяма рационализация на начините на производство и управление. Може би, изхождайки от мисълта на Дейвид Гребер за някои работни места, които той нарича „Bullshit job”и много от които са свързани с мениджмънта, това не означава ли всъщност само да са „заети” хората?“

konf_3

Сред целите на колоквиума е да бъдат съпоставени различните подходи към мениджърските иновации чрез споделяне и обмяна на опит между специалисти от различни страни. Събитието дава възможност да бъдат разгледани от различни ъгли въпросите, свързани с мениджърските иновации от мултидисциплинарна гледна точка за бизнеса; мениджърските иновации в публичния и нестопанския сектор; международните или междукултурни измерения на подходите за мениджърски иновации в различните страни.

Конференцията продължи и днес, 27 юни 2014 година, с панелна дискусия във Френския институт в България. Тя отбелязва 10-годишнината от създаването на Алумни клуб към Стопанския факултет на СУ. Участват ръководители на водещи международни компании.