Начало / Наука / Възможности за финансиране

   

Подписване на документи за кандидатстване с проектно предложение:

Ръководителят на проект депозира в деловодството на Университета (delovodstvo@uni-sofia.bg) попълнен доклад по образец, като приложи необходимите документи за подпис и извадка с регистрация на проектното предложение в електронната системата http://projects.uni-sofia.bg. Процедурата се прилага при кандидатстване по всички национални, европейски и международни програми с изключение на конкурсните сесии на ФНИ към СУ, финансирани целево от държавния бюджет.

*Образец Е-подпис (попълва се при кандидатстване през ИСУН и СУНИ)

*Образец кандидатстване

 

Подписване на документи за сключване на договор по научноизследователски проект:

Ръководителят на одобрен за финансиране проект депозира в деловодството на Университета (delovodstvo@uni-sofia.bg) попълнен доклад по образец, като прилага необходимите документи за подпис. Процедурата се прилага при договориране по всички национални, европейски и международни програми с изключение на конкурсните сесии на ФНИ към СУ, финансирани целево от държавния бюджет.

*Образец сключване на договор