Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Университетски ботанически градини / За градините

   

Университетските ботанически градини в София, Варна и Балчик имат научно-образователна и културна мисия. Основната им задача е да разширяват познанията за растителното царство и да провеждат мероприятия по опазване еx situ на редки и застрашени растителни видове.

Образователни услуги: Университетски ботанически градини участват и в международни проекти с образователен и научен фокус с ботанически градини от цял свят. (www.plantscafe.net).

Научна дейност: УБГ предлагат своя ресурс за научни изследвания в областта на ботаниката, биологията и други сродни дисциплинни.