Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Научноизследователски сектор / За сектора

   

Научноизследователският сектор (НИС) при СУ „Св. Климент Охридски“ е създаден през 1964 г. от група ентусиазирани физици, биолози и геолози.

В началото на 1973 г. НИС е закрит поради „реорганизация на науката“. Последиците обаче са крайно неблагоприятни за Алма матер и със заповед № 2263/02.11.1977 г. на председателя на бившия Комитет за наука, технически прогрес и висше образование Научноизследователският сектор е възстановен от 1 януари 1978 г. като структурно звено на Университета.

Структура

Устройството и дейността на Научноизследователския сектор се уреждат с отделен правилник. Органи на управление на НИС са Общото събрание, Управителният съвет и директорът на НИС. Ръководител на Научноизследователския сектор и председател на Управителния съвет е зам.-ректорът, отговарящ за научноизследователската дейност.