Начало / Университетът / Преподаватели / СУСИ-преподавател

   

Система за управление на студентска информация (СУСИ)

Адрес за достъп на преподаватели до СУСИ: https://susi4.uni-sofia.bg

! Ако не можете да достъпите СУСИ през Internet Explorer, моля да използвате Firefox или да си обновите системата (Windows и Internet Explorer).

 

* Достъпът до системата е възможен само от компютър, който е свързан с мрежата на Софийския университет. Това ограничение може да отпадне, ако се получи Сертификат за отдалечен достъп.

** Използването на СУСИ е възможно само с потребителско име и парола.

Потребителско име, парола и указания за използване на СУСИ се получават от администратора за съответния факултет.

 

Правила за работата със системата СУСИ
(Приложения: 1 , 2 , 3 )

Помощна информация за преподаватели

 

Администратори на СУСИ по факултети:

Факултет Администратор Телефон
Факултет по начална и предучилищна подготовка Ася Йорданова 9706 243
Биологически факултет Мариана Модрева-Атанасова 8167 337
Факултет по математика и информатика Митко Янчев За контакт
Факултет по журналистика и масова комуникация Христиана Владова 9308 409
Мариела Николова
Стопански факултет Лилия Байкушева-Димитрова 8723 927
Геолого-географски факултет Ирина Московска 9308 384
Философски факултет Зорница Ангелова 8005111/495
Ваня Йосифова
Физически факултет Галя Деянова 8161 888
Факултет по класически и нови филологии Ливия Робертович 9308 525
Факултет по педагогика Радмила Луканова 9308 337
Факултет по славянски филологии Емилиян Николов 9308 387
Факултет по химия и фармация Катерина Миланова 8161 660
Радка Поптолева 8161 358
Юридически факултет Емилия Младжова 9434 806
Богословски факултет Христо Бъчваров 9890115/22,28
Медицински факултет Боряна Стоянова 9607 417
Исторически факултет Ани Истаткова 9308 343