Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Учебни планове

   

 

 

Актуални учебни планове на бакалавърските специалности и магистърските програми в Стопанския факултет

 

 

 

Специалности и програми от направление „Икономика и финанси“

 

 

 

Бакалавърски специалности:

 

Икономика и финанси с английски език

 

Икономика и финанси с френски език

 

Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на англ. език)

 

 

 

Магистърски програми:

 

Applied Econometrics and Economic Modelling / Приложна иконометрия и икономическо моделиране - в партньорство с Experian

 

International Financial Management / Международен финансов мениджмънт от 2021г.

 

Аутсорсинг проекти и компании

 

Енергийни пазари и услуги (задочно обучение)

- от 2019 г. - 2-семестриална програма за икономисти и неикономисти

 

Икономика и право

 

Икономика и финанси (задочно обучение, за неикономисти)

 

Митнически и данъчен контрол (задочно обучение)

 

Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)

 

Счетоводство и анализ на големи данни

 

Счетоводство и одит

- от 2020 г. - 3-семестриална програма и 4-семестриална програма за икономисти и неикономисти

 

Фасилити мениджмънт (задочно обучение)

- от 2020 г. - 2-семестриална програма за икономисти и неикономисти

 

Финанси и банково дело

 

Финанси и инвестиции

 

 

 

 

 

Специалности и програми от направление „Стопанско управление“

 

 

 

Бакалавърски специалности:

 

Стопанско управление с английски език

 

Стопанско управление с френски език

 

Стопанско управление с немски език

 

 

 

Магистърски програми:

 

Business Administration - Human Resources Development / Бизнес администрация - Развитие на човешките ресурси (на англ. език)

 

Business Administration - Strategic Management / Бизнес администрация - Стратегическо управление (на англ. език)

 

Management Information Systems / Управленски информационни системи (на англ. език)

 

Бизнес-администрация - Развитие на човешките ресурси

 

Бизнес-администрация - Стратегическо управление

 

Бизнес-администрация - Управление и предприемачество - (задочно обучение)

 

Бизнес-администрация (за неспециалисти)

 

Дигитален маркетинг

 

Дигитален мениджмънт в туризма - (задочно обучение)