Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)

   

 

С прием през септември и февруари всяка година в задочна форма за специалисти и неспециалисти от 2021-2022 учебна година

 

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:

- предварителна: от 1 до 20 юли 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 21 юли от 16:00 ч. в MS Teams: https://bit.ly/BDataFin

- редовна: от 26 юли до 10 септември 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 13 септември от 16:00 ч. в MS Teams: https://bit.ly/BDataFin2

Допълнително кандидатите ще бъдат уведомени за включването в онлайн събеседванията.

 

 

Всички кандидати подават своите документи след 1 юли 2021 г. през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

Семестриална такса: 980 лв.

 

Кратка визитка

 

Ръководител: проф. дмн Иван Иванов, i_ivanov@feb.uni-sofia.bg, кабинет 511

 

 

За допълнителна информация: тел. 02 873 83 10; 02 873 99 41

 

Новини от магистърската програма Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)

Райфайзенбанк и Стопанският факултет на СУ разработват оригинални модели за анализ на база данни

05.11.2020

Всички публикации

 

Всички публикации

Кратък адрес на тази страница: bit.ly/su-business-analytics

 

Магистърска програма: Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics), специалисти, прием зимен семестър и летен семестър
Магистърска програма: Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics), неспециалисти,
прием зимен и летен семестър

 

Магистърска програма „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“ има за цел да подготвя специалисти с актуални знания и умения за обработка, организиране, анализ, моделиране и прогнозиране на масиви от данни, чиито обем, многообразие, скорост на събиране и изменение не позволяват приложение на стандартния иконометричен инструментариум. Именно тези особености са водещи в учебния процес и оформят интердисциплинарния характер на програмата. По-конкретно, фокусът е поставен върху балансирано съчетание на курсове с приложения на методи от статистиката, приложната математика и информационните технологии, а изборът на софтуерна среда е съобразен с нуждите на бизнеса.

Магистърската програма се реализира в тясно сътрудничество с Делойт България, с цел студентите да получават най-актуални знания за това, което се случва в бизнеса и да познават актуалните бизнес проблеми в областта на информационното обслужване.

 

В обучението се използват и учебни курсове от платформата DataCamp (https://www.datacamp.com/).

 

Архив на учебни планове: