Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Проведе се гост-лекция на Деница Лалова, експерт „Разработване на проекти“ в CWP Global

   

23.01.2023

 

Студентите от магистърска програма „Енергийни пазари и услуги“ имаха възможност да научат повече относно приложението на различни техники за ангажиране на заинтересованите страни в процеса на планиране и изграждане на вятърни паркове в България от Деница Лалова, експерт „Разработване на проекти“ в CWP Global.

imgonline-com-ua-CompressToSize-jDLj1DnFTgUhYX

Г-жа Лалова беше гост-лектор в дисциплината „Възобновяеми енергийни източници и биогорива“ с преподавател гл. ас. д-р Мария Трифонова. Тя има над 10-годишен опит в дейността на компанията и в момента отговаря за прилагането на международните стандарти при оценката на проектното въздействието върху околната среда и местните общности.