Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Проф. Милева и доц. Георгиев участваха в международна конференция по макрорегионално сътрудничество в туризма и енергетиката

   

23.05.2018

 

На 23 май проф. д.ик.н. Соня Милева-Божанова и доц. д-р Атанас Георгиев от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ участваха в Международна конференция по макрорегионално сътрудничество в туризма и енергетиката, организирана от Министерството на туризма и от Министерството на енергетиката в рамките на официалния календар на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

 

snimka

 

Проф. Милева и доц. Георгиев участваха в панелната дискусия „Макрорегионално сътрудничество за развитие на туризма и енергетиката – обмен на добри практики“, където представиха гледните си точки за актуалните тенденции в двата отрасъла и предизвикателствата пред бизнеса и институциите. В дискусията, водена от Кузман Илиев и Владимир Сиркаров, участваха още: Бланка Белошевич – Министерство на туризма, Хърватска – Координатор в областта на туризма по Стратегията на ЕС за Адриатическия и Йонийския регион; доц. д-р Ботьо Захаринов, Нов български университет; Андреас Бейкос, представител на Европейската инвестиционна банка за България и Теодора Георгиева, Изпълнителен директор на „Ай Си Джи Би“ АД