Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Икономика и управление по отрасли

   
header-iuo


Основана през 2008 г.

Научноизследователско направление: икономика и управление по отрасли

 

Ръководител на катедрата: доц. д-р Атанас Георгиев

 

Научен секретар: ас. д-р Мария Трифонова

 

Катедра „Икономика и управление по отрасли”

Катедра „Икономика и управление по отрасли” е учредена на 18.02.2008 г. с цел да осигури по-добра връзка на образователния процес с реалните потребности на българската икономика. Сред основните ѝ приоритети е изграждането и развитието на магистърски програми в областта на икономиката и мениджмънта в тясно сътрудничество със специалисти от практиката.

Катедрата отговаря за учебните планове на следните магистърски специалности:

- Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса (от 2022 г.)

- Икономика и управление на публични ресурси (от 2021 г.)

- Отговорно и устойчиво управление (от 2021 г.)

- Фасилити мениджмънт

- Енергийни пазари и услуги

- Дигитален мениджмънт в туризма

В магистърските програми се обучават както бакалаври от специалностите „Икономика” и „Стопанско управление” на Стопанския факултет, така и бакалаври от други специалности на Софийския университет и други висши училища.

 

Катедрата развива и докторска програма "Икономика и управление (Индустрия)"

 

Преподаватели - Катедра Икономика и управление по отрасли

Доц. д-р Атанас Георгиев - декан и ръководител катедра
Проф. д-р Георги Менгов
Проф. д-р Теодора Георгиева
Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова