Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Затвърдени и разширени партньорските отношения на Стопанския факултет с Факултета по стопански и социални науки на Кьолнския университет

   

03.08.2015

 

 

Завърши тазгодишното работно посещение на зам.-декана по учебната и международната дейност доц. Т. Седларски в Кьолнския университет в рамките на традиционния академичен обмен по договора за сътрудничество със СУ "Св. Климент Охридски", започнал през 1985 г. по инициатива на тогавашния ректор проф. Гернот Гутман. Кьолнският университет е третият по големина университет в Германия с близо 50 хил. студенти.

 

На проведените многобройни срещи (сред които с проф. Ралф Андерег, проф. Спиридон Параскевополус, проф. Лотар Мюлер-Хагедорн, д-р Вернер Клайн - дългогодишни гост-преподаватели в Стопанския факултет, проф. Юрген Пльон, г-н Кристоф Зоненшайн и др.) беше обсъдено развитието на немската програма по Стопанско управление и съставът на групата преподаватели, участващи като гост-лектори през академичната 2015/2016 г.

 

На среща със зам.-декана по учебната дейност проф. Ф. Шулц-Нийсвандт и екип от асистенти бе договорено академичното разширяване на сътрудничеството с Факултета по стопански и социални науки в Кьолн с активната подкрепа на факултетния Център за международни отношения. От учебната 2015/16 г. се предвижда провеждането на вече два лекционни курса (в областта на социалната политика и социалното пазарно стопанство) на лекторски екип от Кьолнския университет под ръководството на проф. Шулц-Нийсвандт.

 

В два последователни разговора с директора на Центъра за международни отношения към факултета, г-н Кристоф Зоненшайн бе планирано засилено представяне на Стопанския факултет като възможност за обмен по програма Еразъм пред немските студенти, запознаване на младия преподавателски състав с двустранното сътрудничество, както и възможностите за предлагане на магистърски програми с двойна диплома от двата университета.

 

Проф. Олег Бадуненко (Cologne Graduate School in Management, Economics and Social Sciences) прие предложението да поеме блокови курсове в Стопанския факултет от предстоящата учебна година в областта на икономическия растеж и иконометрията и поканата за участие на Международната конференция на факултета.

 

В разговор с проф. д-р Юрген Пльон бяха уточнени детайли по организацията на 18-тата годишна международна конференция на Стопанския факултет, която за пореден път ще се проведе в партньорство с Университета в Кьолн на 9 и 10 октомври 2015 г. в Ректората на СУ "Климент Охридски", както и следващото издание от поредицата "Sofia Conferences on Social and Economic Development in Europe" на престижното академично издателство Peter Lang Verlag.

 

На среща с г-н Даниел Шой, ръководител на маркетинговия екип към деканата, бяха обменени идеи и договорено представянето на международната конференция на Стопанския факултет на сайта на Кьолнския университет.

Покана на Facebook-страницата на Факултета по стопански и социални науки на Кьолнския университет за Международната годишна конференция на Стопанския факултет

 

Подготовена бе предварителна програма за предстоящото издание на международния форум за устойчиво общество CLUB OF SOPHIA с водещо участие на Стопанския факултет, която и тази година ще съвпадне с първия ден на годишната конференция.

 

В работната визита взе участие и гл.ас. д-р Банчо Банов, преподаващ дисциплината Държавни финанси за Немската програма по Стопанско упрваление в Стопанския факултет.