Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Зам.-деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев със закриващ доклад в 16-ата Европейска конференция по енергийна икономика

   

30.08.2019

 

Заместник-деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев участва със закриващ доклад в 16-ата Европейска конференция на Международната асоциация по енергийна икономика (IAEE), организирана съвместно със Словенската асоциация по енергийна икономика. Събитието се проведе между 25 и 28 август в Любляна, Словения, във Факултета по икономика и бизнес на Люблянския университет.

 

01

 

Доц. Георгиев закри конференцията с доклад на тема „South East European Energy Challenges and Opportunities“, в който представи сравнителен анализ на енергийните баланси на страните от региона и изследването „Development of Small-Scale Renewable Energy Sources in Bulgaria: Legislative and Administrative Challenges“, публикувано в съавторство с експерти от Центъра за изследване на демокрацията.

 

02

 

В първия ден от конференцията доц. Георгиев модерира и научна сесия, в която бяха представени доклади на тема „Природен газ“.

 

01

 

Сътрудничеството на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и IAEE стартира през 2018 г. с организирането на съвместен международен симпозиум в София, в който се включиха експерти и мениджъри от Югоизточна Европа. Като част от създаването на общност на енергийните икономисти в България, Катедра „Икономика и управление по отрасли“ и магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ организират и срещи на неформален Дискусионен клуб „Енергийна икономика“ (координатор: ас. Мария Трифонова) като първи стъпки за създаването на Българска асоциация по енергийна икономика, афилиирана с IAEE.