Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / За първа година Стопанският факултет предлага магистърската програма "Счетоводство и одит" след бакалавърска степен по неикономически специалности, възможност за признаване на квалификация по ACCA

   

14.07.2015

 

МП „СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ – ЗА НЕИКОНОМИСТИ“ ЗА ЗАВЪРШИЛИ НЕИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ – продължителност на обучението 5 семестъра

ACCA-Accreditaion

На завършилите програмата за специалисти или неспециалисти вече се признава квалификация от ACCA на ниво F8 (Одит). Предстои акредитиране и на други нива.

 

През първите два семестъра от обучението си студентите получават знания в областта на икономиката, финансите и управлението. През следващите три семестъра се изучават специализираните дисциплини по учебния план на МП „Счетоводство и одит“ за икономисти.

 

Завършилите магистърската програма могат да се реализират като:

  • счетоводители, главни счетоводители
  • финансови мениджъри
  • ръководители на отдели и други корпоративни структури
  • вътрешни и външни одитори
  • финансови анализатори
  • данъчни консултанти
  • инспектори и ревизори в системата на данъчната и митническата администрация
  • други длъжности, изискващи счетоводни и контролни функции.

 

 

Кандидатстване: Кандидатите за магистърската програма се явяват на писмени изпити за оценяване на общата им икономическа култура, нивото на владеене на западен език и устно събеседване.

 

За добрата практическа реализация на завършилите допринася и това, че голяма част от курсовете се водят съвместно от преподаватели от Стопански факултет и изявени специалисти от практиката.

 

На завършилите магистърските програми се признават седем изпита за придобиване на квалификацията ACCA.

 

Квалификацията ACCA (accaglobal.com) е международно призната и покрива знания и умения в областта на счетоводството, одита, бизнеса и финансите. Тя е предпочитана от много работодатели, тъй като гарантира висок професионализъм и етично поведение от страна на служителите.

 

Учебен план за уч. 2015-2016 г. (pdf)

 

Повече информация за програмата

Магистърска програма "Счетоводство и одит" за икономисти