Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / В Софийския университет се проведе работна среща по проект от европейската програма за наука и технологии COST

   

11.03.2016

Софийският Университет бе домакин на годишната среща на COST TARGETED NETWORK TN1302, «The Voice of Research Administrators – Building a Network of Administrative Excellence (BESTPRAC)».

2

На събитието присъстваха повече от 90 участници от 36 страни, които се включиха в активен диалог и дискусии на тема “Отворена наука, отворен достъп”. От страна на България в мрежата участват три научни организации – Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с представител проф. Албена Вуцова от Стопанския факултет; Българската академия на науките – Марин Пандев от Единния център за иновации и Тракийският университет – доц. Дарина Заимова от Стопанския факултет. Освен основните участници в събитието активно се включиха и представители на Югозападния университет – Благоевград и Техническия университет – София.

1

Срещата беше открита с поздравителен адрес от името на министъра на образованието и науката г-жа Меглена Кунева. Министерството на образованието и науката е координатор на Европейската програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите.

Основните дебати по време на срещата бяха насочени към възможностите за създаване на по-добри условия за научно-изследователска дейност, иновации и изследователска кариера. Двудневното събитие събра администратори, изследователи и представители на Европейската комисия, за да подпомогне и тяхната съвместна работа като експертна общност при администрирането на транснационални проекти.

3

По време на събитието бяха разработени възможни казуси, свързани с управлението и изпълнението на проекти в съответствие и баланс между вътрешните институционални процедури и установени практики, и предписанията на конкретната финансираща програма. Бе поставен акцент върху методите и средствата за управление на проектите във всяка една фаза от изпълнението й – координация и комуникация, отчетност и контрол, интеграция на резултатите от проектите, документация, управление на промени.

4

Трите работни групи – администрация, финанси и право, имаха възможност да обменят опит и знание по важни теми, свързани с управлението на Европейския структурен и инвестиционен фонд за 2014-2020 г., финансовите и юридическите правила, възможностите за кариера и развитие на администраторите, етичните правила и др.

5

Проект TN1302 «The Voice of Research Administrators – Building a Network of Administrative Excellence (BESTPRAC)» е финансиран от Европейската програма за наука и технологии КОСТ. Основната му цел е да създаде мрежа от административни, финансови и юридически услуги и професионален капацитет, предназначени за университети, изследователски организации и свързани с тях заинтересовани страни, както и да подпомогне ефективното изпълнение на транснационални проекти, финансирани по Европейски програми, чрез споделяне на опит, добри практики и трансфер на знание.