Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Участие на д-р Димитър Златинов и докторант Илия Атанасов в международния научен форум "Живот в кризата: всекидневие и превод"

   

31.10.2016

 

Семинарът "LIVING THE CRISIS: EVERYDAY LIFE AND TRANSLATION (Живот в кризата: всекидневие и превод)" е организиран от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" на 8, 9, 10 септември 2016 г. и има за цел от една страна, да дискутира начините, по които хората усещат кризата и се справят с нея, т.е. да се види как изглежда кризата „от долу нагоре“, а от друга страна, да се анализира как хората говорят за кризата, докато я изживяват.

 

Освен участниците в проекта са поканени и други български учени от ПУ „Паисий Хилендарски“, Медицинския университет в Пловдив, Нов български университет, СУ „Св. Климент Охридски“, както и представители на Max Planck Institute for Social Anthropology в Хале, Германия, които разработват българска проблематика.

 

Работата на семинара протича в четири основни сесии с кратки презентации и продължителни дискусии. Първите две сесии са фокусирани върху проблематиката на всекидневието по време на криза. Анализирани са различни практики за справяне с кризата, ролята на мрежите по време на криза, въздействието на регионални и локални фактори върху всекидневния живот на хората, както и взаимовръзката между криза и миграция. Икономическите маркери са поставени от гл. ас. д-р Димитър Златинов (Стопански факултет на СУ, катедра Икономика), който представи макроикономическите параметри на кризата в България, и Илия Атанасов (докторант в Стопанския факултет на СУ, катедра Икономика, с научен ръководител проф. д-р Георги Менгов), който анализира отражението на кризата върху миграцията.