Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Трансгранична акселераторска програма Co-working се проведе с подкрепата на Стопанския факултет

   

30.06.2023

 

„Високотехнологичен бизнес център на Софийския университет“ ЕООД подпомогна развитието на предприемачеството и иновативността на малките и средните предприятия в област Кърджали в периода февруари – юни 2023 г. Дружеството е с едноличен собственик СУ „Св. Климент Охридски“, с управител проф. д.ик.н. Георги Чобанов. Ръководител на Интеррег проекта Co-working е Иновационната зона в Солун, Гърция, а партньори са Солунският университет „Аристотел“, българският УНСС и Национална компания „Индустриални зони“.

Screenshot 2023-06-30 151538
Screenshot 2023-06-30 151559
Screenshot 2023-06-30 151620
Screenshot 2023-06-30 151642

Проф. д-р Албена Вуцова и доц. д-р Тодор Ялъмов бяха експертите, избрани от Иновационна зона „Александър“ в гр. Солун и консултантската компания "Idimon" от Гърция. Те проведоха серия от иновационни събития bootcamps и майсторски класове с предприемачи и ученици от гр. Кърджали. В тях се включиха над 60 участници.
В рамките на инициативата бяха избрани два екипа, които ще представят идеите си в гр. Солун на 6-ти и 7-ми юли 2023 г. в заключително събитие.