Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / СУ „Св. Климент Охридски“ публикува Доклад за устойчивост 2019-2021 г.

   

26.01.2022

 

Това е вторият доклад за устойчивост на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ , който същевременно изпълнява задълженията му към международната инициатива Глобален договор на ООН, на която СУ е член от 2016 г. насам. Документът прави преглед на представянето на учебното заведение, целите, постиженията, количествените данни и нефинансова информация за периода 1-ви януари 2019 г. – 31-ви декември 2021 г.

Акценти-1

Университетът е първото висше училище в България, което публикува доклад, с който отчита напредъка си по изпълнение на Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие и участва в престижната класация на Обединените нации ТНЕ Impact Rankings. Тя съдържа 17 въпроса с 16 направления, свързани със социалната сфера, здравеопазването, образованието и околната среда – въглеродни емисии, екология, климат, води. За да участва в класирането, всеки университет трябва да се включи в поне 4 направления.

Постижения-2

В създаването на Доклада участваха студентите от магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление“ на Стопанския факултет под ръководството на гл. ас. д-р Марина Стефанова, преподавател във Факултета и ръководител на програмата.

Докладът на английски език може да бъде намерен тук .