Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Студенти и докторанти по енергийна икономика от Стопанския факултет посетиха ТЕЦ AES Гълъбово

   

30.11.2014

 

Студенти и докторанти по енергийна икономика от Стопанския факултет на СУ посетиха ТЕЦ AES Гълъбово

 

TEC-Galabovo

 

Студенти от магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ и докторанти от Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ посетиха на 28 ноември ТЕЦ AES Гълъбово и депото за отпадъци от производствения процес на централата.

Служителите на централата и депото за отпадъци представиха дейностите на двете дружества и обясниха техническите процеси в тях. Посещението включваше и разглеждане на съоръженията отблизо – включително на котелното помещение и командната зала в централата.

Централата е разположенa в близост до град Гълъбово в Южна България, с нетна мощност от 600 MW и произвежда електричество изцяло от местни лигнитни въглища от Мини Марица изток. Вложенията в централата са 1.3 млрд. евро – най-големият инвестиционен проект в България след 1989 г. Отпадъците, образувани в резултат на процесите на горене и сероочистване, са дънна пепел (шлака), пепелина и гипс. Те временно се съхраняват в затворени силози, оборудвани с обезпрашителни системи. След това се депонират на специално конструирано съоръжение за депониране на отпадъци, разположено на 7 км от централата. Транспортирането се осъществява чрез тръбен лентов транспортьор и камиони.

Това е поредното индустриално посещение на студентите от магистратурата в СУ на енергийни и ютилити обекти – след посещенията през миналите години в АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, ПАВЕЦ Чаира, ЦДУ на ЕСО ЕАД, ПСОВ Кубратово, ПСПВ Бистрица, съоръжението за сепариране на отпадъци в Суходол и др.