Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопанският факултет взе участие в международни форуми по проекта Transform4Europe през май 2023 г.

   

12.06.2023

 

През май 2023 г. представители на Стопанския факултет взеха участие в два международни форума, организирани по проекта Transform4Europe. Алиансът „Трансформация за Европа“ (Transform4Europe) включва 7 европейски университета. Това са Университетът на Саарланд (Германия), Университетът в Аликанте (Испания), Естонската художествена академия, Университетът на Силезия в Катовице (Полша), Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Университетът в Триест (Италия) и Университетът „Витаутас Магнус“ в Каунас (Литва).

Screenshot 2023-06-12 104548

В рамките на Седмицата на организираните събития по проекта - между 8 и 12 май 2023 г. в Аликанте, Испания, доц. д-р Димитър Златинов взе участие в Кръглата маса, посветена на юридическите предизвикателства пред дигиталната трансформация. Като участник в панела, свързан с обучението на докторанти, доц. Златинов сподели опита на Стопанския факултет по разработването и успешното завършване на докторанти в съвместни докторски програми с партньори от бизнеса, както и за осъществените инициативи на докторантско равнище с международни партньори по проекта SCHOLARNET. Участник от Софийския университет в кръглата маса бе и проф. д-р Николай Михайлов от Факултета по журналистика и масова комуникация, както и докторанти от университета, вкл. от Стопанския факултет.

Screenshot 2023-06-12 104612

На 29 и 30 май 2023 г. в София бе проведена среща по проекта CROCODILE с участници от партньорски университети от Полша, Испания и Литва. В рамките на срещата доц. д-р Димитър Златинов представи курса „Икономическа политика“, който е част от обучението на магистри в Стопанския факултет. Курсът ще бъде адаптиран към интердисциплинарно преподаване на български и английски език с перспективи в бъдеще да се предлага за студенти и по-широка аудитория от всички университети в Алианса. Активно участие в срещата взе и Боряна Райнова, инспектор „Международна дейност“ в Стопанския факултет.