Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопанският факултет и БизнесСофт ООД сключиха споразумение за сътрудничество

   

15.12.2022

 

БизнесСофт ООД с управител г-н Илия Добрев и Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ сключиха споразумение за сътрудничество в областта на информационните технологии, подпомагащи обучителния процес в специализираната подготовка по счетоводство.

all

В рамките на споразумението, БизнесСофт ООД дари на Стопанския факултет специализираните софтуери WorkFlow и HRM, чиято цел е да подпомогнат практическото обучение във Факултета. По този начин студентите и преподавателите ще имат възможност да работят с утвърдена ERP системата в областта на счетоводството и обработката на заплатите.

dobrev

Практическата насоченост се затвърждава от новоучредената Учебно-тренировъчна фирма по счетоводство в рамките на Факултета, чиято цел е да задълбочи и надгради знанията и уменията на студентите в областта на счетоводството. В рамките на бъдещото сътрудничество страните се споразумяха за съвместни бъдещи специализирани обучения, участия по проекти, конференции и др.