Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопанският факултет е партньор на интердисциплинарната научна конференция "AВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО" (21-25 септември 2016, Равда)

   

05.07.2016

 

 

За първа година Стопанският факултет е партньор на традиционната

 

IX интернационална & интердисциплинарна научна конференция

"AВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО" 2016
21-25 септември 2016
Учебно-оздравителна база на УНСС, РАВДА

 

СПЕЦИАЛНО СЪБИТИЕ за тазгодишната конференция е докторантският семинар, организиран с водещото участие на Стопанския факултет, който ще се проведе на 21.09.2016 (деня преди официалното започване на конференцията).

 

Тематичните направления на конференцията са:

  • Преподаване в 21 век: активни методи в обучението
  • Игрови подход в управлението и обучението
  • Data science и алгоритми
  • Финансов инженеринг
  • Самоорганизация и кибернетика в управленските системи
  • Актуални теми в стопанското управление
  • Футурология, дълголетие, трансхуманизъм, експоненциални времена

 

Работни езици на конференцията са български и английски.

Заявки за участие (заглавие на доклада, автори, контакти) се приемат до 10 септември 2016 на адрес: http://vsim-conf.info.

 

За въпроси относно възможностите за командироване и организацията на пътуването се обръщайте към доц. д-р Боряна Богданова (bpelova@feb.uni-sofia.bg)

 

Централна тема на докторантския семинар е “Избор на софтуерна среда при анализ и прогнозиране на времеви редове: Excel (VBA), gretl, R, Matlab”.

В рамките на темата ще бъдат обсъдени следните методологически въпроси:

1) Кога прилагаме анализ на времеви редове? Основните класове от изследователски въпроси.

2) Кои са основните опорни точки при анализ и прогнозиране на времеви редове?

3) Кои са най-често срещаните грешки?

4) Excel (VBA) - в кои случаи е подходящо и кога е неподходящо приложението му? Илюстрация върху подбрани за целта данни.

5) Какви възможности за анализ и прогнозиране на времеви редове предлага gretl? Илюстрация върху подбрани за целта данни.

6) Кога е необходимо да използваме R или Matlab? Илюстрация върху подбрани за целта данни.

 

С цел да се усвои в най-голяма степен представения материал е желателно докторантите да подготвят предварително масив от данни, съобразно изследваната от тях тематика. Всеки докторант ще има възможност да се консултира с доц. Боряна Богданова и да получи насоки за провеждане на анализа.

 

Най-добрите разработки ще бъдат публикувани в изданието Bulgarian Economic Papers (bep.bg).

 

Повече информация можете да намерите в рубриката „НАУЧЕН КАЛЕНДАР“ на сайта на факултета