Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стажантска програма за студенти на Стопанския факултет в Центъра по управление на качеството към СУ

   

20.01.2015

Центърът по управление на качеството към СУ„Св. Климент Охридски”предлага

Стажантска програма за студенти

от бакалавърска и магистърска степен на Стопанския факултет

 

Стажантската програма се осъществява в Лабораторията за анализи и проучвания към Центъра по качеството и е свързана с провеждането на социологически проучвания на мнението на студенти и преподаватели от университета и на работодатели по въпроси на управление на качеството.

Стажантите ще бъдат включени във всички етапи на процеса на събиране, статистическа обработка и анализ на данни.

Стажът е неплатен и е с продължителност един месец.

Периодът на провеждането и конкретните ангажименти на стажантите се съобразяват с възможностите на одобрените студенти и с интензивността на работата в Лабораторията за анализи и проучвания.

Стажът може да послужи и да се зачита като практикум или друга форма за придобиване на практически опит в рамките на обучението по съответната специалност в Стопански факултет.

Изисквания към кандидатите:

  • Да са студенти в Стопанския факултет – втори, трети или четвърти курс
  • Да имат интерес и базисни познания в обработката на данни
  • Да са отговорни към поетите ангажименти
  • Да имат желание за обучение в реална работна среда при гъвкава организация на времето

Студентите, които желаят да се включат в стажатската програма, могат да изпратят писмо за заявяване на интерес на имейл: k_yovcheva@uni-sofia.bg в срок до 1 март 2016 г.

За повече информация по организацията и протичането на програмата:

Магдалена Тонева – Лаборатория за анализи и проучвания към Центъра по управление на качеството – бл. 2, кампус ІV км., ет. 2, каб. 240.