Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Шестима дипломанти от магистърската програма "Приложна икономика" защитиха успешно магистърските си тези

   

28.02.2016

 

На 26.02.2016 г. за настоящата 2015/2016 учебна година се състоя първата сесия за защита на магистърските тези на студентите от магистърската програма по Приложна икономика от випуск 2014/2016 за специалисти и випуск 2013/2016 за неспециалисти. Дипломантите защитаваха тезите си по едни от най-актуалните и дискутирани проблеми на икономическото развитие и стопанската политика. Успешно защитилите по реда на представянето си са:

 

Детелина Асенова - „Моделиране влиянието на технологичния капитал върху икономическия растеж“, научен ръководител доц. д-р Ралица Ганева

 

Атанас Копчев – „Условия, възможности и готовност на България за влизане в Еврозоната“, научен ръководител доц. Д-р Димитър Стефанов

 

Ангел Ангелов – „Анализ на състоянието и перспективи пред развитието на ИТ сектора в България“, научен ръководител гл.ас. д-р Роска Русинова

 

София Павлова – „Анализ на конкурентноспособността на националните икономики по методиката на Световния икономически форум и мястото на България“, научен ръководител проф. д.ик.н Румен Геориев

 

Мария Петкова – „Обществените поръчки в рамките на политиката на конкуренция и проблемите в областта“, научен ръководител гл.ас. д-р Роска Русинова

 

Шан Луяо – „Какъв е най-добрият икономически показател? Сравнителен анализ на Брутния вътрешен продукт, Истински показател за напредък и Световен доклад на щастието“, научен ръководител доц. д-р Теодор Седларски